ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไชยวัฒนา

ที่ตั้งสำนักงาน

120 หมู่ 5 ถนน น่าน-ทุ้งช้าง ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน 55120
โทรศัพท์ 54718804 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 19.222463136318 y : 100.91708421707

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน