แนวทางในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานสถานที่ฝังกลบขยะแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill)


สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่