คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับเยาวชน


ทุกคนทราบหรือไม่ว่าในปี พ.ศ. 2549 มีขยะเกิดขึ้นในประเทศไทยสูงถึง 14.6 ล้านตัน หรือ 40,082 ตันต่อวัน และนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากเราไม่ช่วยกันลดปริมาณขยะคนละนิดคนละหน่อย โดยเริ่มจากตัวของเราเอง สักวันหนึ่งประเทศไทยคงกลายเป็นกองขยะกองโต พวกเราคงไม่ต้องการให้บ้านของเรากลายเป็นกองขยะใช่หรือไม่ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกชยะที่เกิดขึ้นในบ้านแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ หรือสร้างรายได้จากขยะเหล่านั้นและขยะก็จะไม่เป็นขยะอีกต่อไป

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

  • เกริ่นนำ
  • ขยะ 4 ประเภท
  • ขยะเป็นสิ่งมีค่า
  • ทุกคนสามารถทำให้ขยะลดลงได้
  • กิจกรรมการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
  • 1. การใช้ประโยชน์ขยะอินทรีย์
  • 2. การใช้ประโยชน์ขยะรีไซเคิล
  • ธนาคารขยะรีไซเคิล
  • สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่