ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านวิชาการ
ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ
Pollution Control Department


ที่ตั้ง : 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2298 2480 – 3
โทรสาร : 0 2298 5398
อีเมล : thaimsw.pcd@gmail.com
( สอบถามจุดรับกำจัดขยะมูลฝอยโปรดติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน )

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)


พื้นที่รับผิดชอบ : เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน
ที่ตั้ง : 118/4 หมู่ที่ 2 ถนนอนุสาวรีย์สิงห์ ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-218-032-4
โทรสาร : 053- 218- 032-4 #102
อีเมล : reo01.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 (ลำปาง)


พื้นที่รับผิดชอบ : ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน
ที่ตั้ง : 13 ถนนป่าขาม1 ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054-227201
โทรสาร : 054-227207
อีเมล : reo02.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (พิษณุโลก)


พื้นที่รับผิดชอบ : พิษณุโลก, ตาก, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, เพชรบูรณ์
ที่ตั้ง : 802 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต. วังทอง อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์ : 055313146, 055313147
โทรสาร : 055313146, 055313147
อีเมล : reo03.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (นครสวรรค์)


พื้นที่รับผิดชอบ : นครสวรรค์, กำแพงเพชร, อุทัยธานี, พิจิตร
ที่ตั้ง : 323 หมู่ที่ 1 ต. เก้าเลี้ยว อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวรรค์ 60230
โทรศัพท์ : 056-383565-7
โทรสาร : 056-383565-7
อีเมล : reo04.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (นครปฐม)


พื้นที่รับผิดชอบ : นครปฐม, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร
ที่ตั้ง : อาคาร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ 2/1 หมู่ 6 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-262339-40
โทรสาร : 034-262339-40
อีเมล : reo05.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6


พื้นที่รับผิดชอบ : นนทบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง : 47/100 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2968 8065, 0 2968 8534
โทรสาร : 0 2968 8062
อีเมล : reo06.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี)


พื้นที่รับผิดชอบ : สระบุรี, ลพบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, สระแก้ว
ที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ 2 ถนนสายคู่ ต. พระพุทธบาท อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี 18120
โทรศัพท์ : 0-3626-6202
โทรสาร : 0-3626-7031
อีเมล : reo07.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8 (ราชบุรี)


พื้นที่รับผิดชอบ : ราชบุรี, สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
ที่ตั้ง : 126 ถนนสมบูรณ์กุล ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ : 0-3232-7603
โทรสาร : 0-3231-5044
อีเมล : reo08.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)


พื้นที่รับผิดชอบ : อุดรธานี, เลย, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม
ที่ตั้ง : 319 หมู่ 10 ต. บ้านจั่น อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292818
โทรสาร : 042-292819
อีเมล : reo09.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)


พื้นที่รับผิดชอบ : ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, หนองบัวลำภู
ที่ตั้ง : 283 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043246772-3
โทรสาร : 043236107-8
อีเมล : reo10.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา)


พื้นที่รับผิดชอบ : นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ชัยภูมิ
ที่ตั้ง : 250 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242818
โทรสาร : 044-243480
อีเมล : reo11.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)


พื้นที่รับผิดชอบ : อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร
ที่ตั้ง : 430 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ต. ขามใหญ่ อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0 4521 0371
โทรสาร : 0 4521 0372
อีเมล : reo12.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)


พื้นที่รับผิดชอบ : ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สมุทรปราการ
ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-282381,3
โทรสาร : 038-275420
อีเมล : reo13.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฏร์ธานี)


พื้นที่รับผิดชอบ : สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, พัทลุง, นครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง : 130 หมู่ที่ 1 ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077272789
โทรสาร : 077272584
อีเมล : reo14.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต)


พื้นที่รับผิดชอบ : ภูเก็ต, พังงา, กระบี, ตรัง, ระนอง
ที่ตั้ง : 189/193 หมู่ที่ 1 ถนน รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต. วิชิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-219329, 076-219415
โทรสาร : 076-219603
อีเมล : reo15.org@mnre.go.th

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา)


พื้นที่รับผิดชอบ : สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส
ที่ตั้ง : ถนนกาญจนวนิช ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-3419 ,0-7431-1882
โทรสาร : 0-7431-3419, 0-7431-1882 ต่อ 13
อีเมล : reo16.org@mnre.go.th