ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน

โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทั่วไป

คพ. รุกตรวจสอบการลักลอบทิ้งสารเคมีแหล่งใหม่ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า มีผู้ร้องเรียนพบการลักลอบทิ้งสารเคมีในพื้นที่ อ.ภาชี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. ได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 นนทบุรี (สคพ.6) ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งของเสียแหล่งใหม่ เพื่อป้องกันสารเคมีแพร่กระจายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง โดย สคพ.6 ได้ร่วมกับอำเภอภาชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต.โคกม่วง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตรวจสอบการทิ้งของเสีย ในพื้นที่ หมู่ 2

+ อ่านต่อ

เร่งฟื้นฟูการลักลอบทิ้งกากของเสียสารเคมี พื้นที่อำเภอภาชี

นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี คพ. ให้ลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูการลักลอบทิ้งกากของเสียสารเคมี พื้นที่อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอำเภอภาชี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลตำบลภาชี กำนันตำบลภาชี มูลนิธิบูรณะนิเวศ แ

+ อ่านต่อ

คพ. ตรวจการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ตำบลภาชี ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัท เอกอุทัย จำกัด

คพ. ตรวจการลักลอบทิ้งกากของเสียที่ตำบลภาชี ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงกับบริษัท เอกอุทัย จำกัด

+ อ่านต่อ

คพ. มอบ “ขยะไม่กำพร้า” 2 ตัน ให้ SCG แปรรูปเป็นพลังงาน

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เป็นประธานเปิดโครงการ “ขยะไม่กำพร้า” เพื่อนำขยะกำพร้าส่งบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) นำไปแปรรูปเป็นพลังงาน โดยมี นายมงคล พรชื่นชูวงศ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (SCG) เป็นผู้รับมอบ

+ อ่านต่อ

คพ. แจ้งเตือน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเสี่ยงน้ำท่วม ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตก

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายกับ คพ. ในการแจ้งเตือนเตรียมป้องกันสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในช่วงอุทกภัย หากไม่ได้รับการป้องกันและการจัดการที่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ได้ โดยตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้เกิดฝนตกชุกหนาแน่นในพื้นที่ภาคใต้ (ข้อมูลจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา) อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและสถาน

+ อ่านต่อ

ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี พ.ศ.

ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ

72 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน

181 แห่ง

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)

8 แห่ง

ระบบหมักทำปุ๋ย

4 แห่ง

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

0 แห่ง

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

2 แห่ง

การเทกองกลางแจ้ง

1577 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

8 แห่ง

เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

94 แห่ง

เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

3 แห่ง

การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง

61 แห่ง

ผสมผสาน

22 แห่ง

อื่นๆ ที่มีการเทกอง/เทกองควบคุมในสถานที่

42 แห่ง

สถานีขนถ่าย

33 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี พ.ศ. 2565

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2,074

แห่ง

สถานที่ จำนวน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง

111 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

1,963 แห่ง

สถานีขนถ่าย

33 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ.2565

ข้อมูลขยะมูลฝอยทั้งหมด จำนวน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

26 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

9 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง

10 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

7 ล้านตัน

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัย เพลิงไหม้ และเหตุอุทกภัย
ในเขตสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย