วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2562

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 16,373 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1,889 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 14,339 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 78 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.เขาต่อ บ่อขยะอบต.เขาต่อ หมู่ 7 จ. กระบี่ กระบี่ 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.91
2 อบต.ตลิ่งชัน บ่อขยะอบต.ตลิ่งชัน หมู่ 4 อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ กระบี่ 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
3 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 150.00
4 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.34
5 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 179.00
6 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 172.73
7 ทต.พนมทวน บ่อขยะทต.พนมทวน อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 5.00
8 ทต.ตลาดเขต บ่อขยะทต.ตลาดเขต อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 16.00
9 อบต.บ้านใหม่ บ่อขยะเอกขน อบต.บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี 23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 36.00
10 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน หมู่ 5 บ้านนาตาล อ. ท่าม่วง จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
11 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
12 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 133.00
13 อบต.หนองบัว บ่อขยะอบต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านหนองบัวนอก อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.54
14 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.16
15 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 145.00
16 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 98.00
17 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
18 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 136.00
19 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.50
20 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.85
21 ทต.ระหาน บ่อขยะทต.ระหาน หมู่ 2 ต. หนองปลิง อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.50
22 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.15
23 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.50
24 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.26
25 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.26
26 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
27 อบต.เพ็กใหญ่ บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
28 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 22.00
29 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 19.00
30 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.00
31 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
32 ทต.เขาสวนกวาง บ่อขยะทต.เขาสวนกวาง หมู่ 5 บ้านโนนทอง ต. หนองปลิง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.00
33 ทน.ขอนแก่น บ่อขยะทน.ขอนแก่น หมู่ 7 บ้านคำบอน ต. หนองปลิง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 98 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.40
34 ทม.บ้านทุ่ม บ่อขยะทม.บ้านทุ่ม หมู่ 12 บ้านทุ่ม ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.40
35 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.25
36 ทต.นาจาน บ่อขยะทต.นาจาน (ม.3) หมู่ 11 บ้านนาเจริญ ต. หนองปลิง อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น ขอนแก่น N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
37 ทต.นาจาน บ่อขยะวนิดา ปัญญาพิพัฒนา หมู่ 7 บ้านคำบอน ต. หนองปลิง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ขอนแก่น N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
38 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 30.62
39 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.95
40 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.61
41 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
42 ทต.เขาสวนกวาง บ่อขยะทต.เขาสวนกวาง หมู่ 5 บ้านโนนทอง ต. หนองปลิง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.58
43 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
44 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 30.00
45 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.00
46 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 130.00
47 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 33.83
48 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
49 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
50 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 27.80