วิธีการกำจัด

สถานที่ตั้งแหล่งกำจัดขยะ

ข้อมูลปี


* คำอธิบายสัญลักษณ์


ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี 2562

ไม่พบข้อมูล
 • ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) แห่ง
 • ระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 0 แห่ง
 • ระบบหมักทำปุ๋ย แห่ง
 • ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) แห่ง
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) แห่ง
 • เตาเผาที่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การเทกองกลางแจ้ง แห่ง
 • การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน แห่ง
 • เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ แห่ง
 • การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง แห่ง
 • สถานีขนถ่าย แห่ง
 • อื่นๆ0 แห่ง
* ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.

สถานที่กำจัดขยะ

พบ 16,373 แห่ง กำจัดถูกต้อง 1,889 แห่ง กำจัดไม่ถูกต้อง 14,339 แห่ง สถานีขนถ่าย (Transfer Station) 78 แห่ง
ลำดับ ผู้ดำเนินการ/เจ้าของ ชื่อสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ตั้ง จังหวัด ขนาดพื้นที่ (ไร่) วิธีการ ความถูกต้องของการดำเนินการ ปริมาณขยะที่เข้าระบบ (ตัน/วัน)
1 อบต.เขาต่อ บ่อขยะอบต.เขาต่อ หมู่ 7 จ. กระบี่ กระบี่ 5 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.91
2 อบต.ตลิ่งชัน บ่อขยะอบต.ตลิ่งชัน หมู่ 4 อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ กระบี่ 25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.00
3 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 150.00
4 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.34
5 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 179.00
6 ทม.กระบี่ บ่อขยะทม.กระบี่ หมู่ 1 บ้านทับไม้ อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ กระบี่ 251 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 172.73
7 ทต.พนมทวน บ่อขยะทต.พนมทวน อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 5.00
8 ทต.ตลาดเขต บ่อขยะทต.ตลาดเขต อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี 6 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 16.00
9 อบต.บ้านใหม่ บ่อขยะเอกขน อบต.บ้านใหม่ อ. ท่าม่วง จ. กาญจนบุรี กาญจนบุรี 23 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สถานีขนถ่าย 36.00
10 ทต.นาทัน บ่อขยะทต.นาทัน หมู่ 5 บ้านนาตาล อ. ท่าม่วง จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
11 อบต.โนนแหลมทอง บ่อขยะอบต.โนนแหลมทอง หมู่ 8 บ้านโคกสะอาด อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.00
12 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 133.00
13 อบต.หนองบัว บ่อขยะอบต.หนองบัว หมู่ 3 บ้านหนองบัวนอก อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.54
14 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.16
15 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 145.00
16 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 98.00
17 ทม.กาฬสินธุ์ บ่อขยะทม.กาฬสินธุ์ หมู่ 5 บ้านแก่งนาขาม อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 109 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 101.00
18 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 136.00
19 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.50
20 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.85
21 ทต.ระหาน บ่อขยะทต.ระหาน หมู่ 2 ต. หนองปลิง อ. บึงสามัคคี จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.50
22 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 7.15
23 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.50
24 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.26
25 ทต.ลานกระบือ บ่อขยะทต.ลานกระบือ หมู่ 2 บ้านฝากทุ่ง ต. หนองปลิง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเพชร กำแพงเพชร 13 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 41.26
26 ทม.หนองปลิง บ่อขยะทม.กำแพงเพชร หมู่ 3 เขตป่าสงวน ถนน กำแพงเพชร-สุโขทัย ต. หนองปลิง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 229 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
27 อบต.เพ็กใหญ่ บ่อขยะอบต.เพ็กใหญ่ หมู่ 9 บ้านทุ่งแค ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 20 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
28 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 22.00
29 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 19.00
30 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.00
31 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
32 ทต.เขาสวนกวาง บ่อขยะทต.เขาสวนกวาง หมู่ 5 บ้านโนนทอง ต. หนองปลิง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.00
33 ทน.ขอนแก่น บ่อขยะทน.ขอนแก่น หมู่ 7 บ้านคำบอน ต. หนองปลิง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 98 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.40
34 ทม.บ้านทุ่ม บ่อขยะทม.บ้านทุ่ม หมู่ 12 บ้านทุ่ม ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.40
35 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.25
36 ทต.นาจาน บ่อขยะทต.นาจาน (ม.3) หมู่ 11 บ้านนาเจริญ ต. หนองปลิง อ. สีชมพู จ. ขอนแก่น ขอนแก่น N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
37 ทต.นาจาน บ่อขยะวนิดา ปัญญาพิพัฒนา หมู่ 7 บ้านคำบอน ต. หนองปลิง อ. เมืองขอนแก่น จ. ขอนแก่น ขอนแก่น N/A ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.00
38 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 30.62
39 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.95
40 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.61
41 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
42 ทต.เขาสวนกวาง บ่อขยะทต.เขาสวนกวาง หมู่ 5 บ้านโนนทอง ต. หนองปลิง อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.58
43 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 25.00
44 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 30.00
45 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.00
46 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 130.00
47 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 33.83
48 ทม.กระนวน บ่อขยะทม.กระนวน หมู่ 5 บ้านบะแต้ ต. หนองปลิง อ. กระนวน จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 28.00
49 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง ต. หนองปลิง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 44.00
50 ทม.เมืองพล บ่อขยะทม.เมืองพล หมู่ 11 บ้านโคกกุง ต. หนองปลิง อ. พล จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 71 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 27.80
51 ทม.ชุมแพ บ่อขยะทม.ชุมแพ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต. หนองปลิง อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 34.00
52 ทต.น้ำพอง บ่อขยะทต.น้ำพอง หมู่ 5 บ้านคำม่วง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น 0 ขอนแก่น 22 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 15.14
53 ทม.บ้านไผ่ บ่อขยะทม.บ้านไผ่ บ้านนวลทอง อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น ขอนแก่น 55-2-84 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.00
54 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.00
55 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.80
56 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.55
57 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
58 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะทม.ขลุง หมู่ 9 ต.บ่อ อ. ขลุง จ. จันทบุรี จันทบุรี 35.00 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 9.00
59 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1,800.00
60 อบต.โป่งน้ำร้อน บ่อขยะบ.ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด หมู่ 10 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา 0 ฉะเชิงเทรา 200 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3,000.00
61 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 110.00
62 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา หมู่ 1 59/35 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 114 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.00
63 ทม.ปรกฟ้า บ่อขยะบ.ชวสิงห์ จำกัด หมู่ 4 78 ต.หนองอิรุณ อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี ชลบุรี 40 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 535.00
64 ทม.พนัสนิคม บ่อขยะบ.คลีนซิตี้ จำกัด หมู่ 5 669 ต.เขาคันทรง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 80 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 543.00
65 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 234.88
66 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.80
67 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา หมู่ 1 59/35 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 114 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 26.00
68 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 13.00
69 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 5.00
70 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.03
71 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา หมู่ 1 59/35 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 114 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 12.95
72 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.79
73 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 8.64
74 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 100.00
75 อบต.พานทองหนองกะขะ บ่อขยะทม.ศรีราชา หมู่ 1 59/35 ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 114 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 35.00
76 อบต.บ่อทอง บ่อขยะทม.หนองปรือ บ้านทุ่งกลม อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ชลบุรี 10 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 105.00
77 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 128.00
78 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 562.00
79 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 500.00
80 อบต.มาบโป่ง บ่อขยะทม.แสนสุข หมู่ 1 ต.บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 172 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 142.00
81 ทต.หนองปลาไหล บ่อขยะบ.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด หมู่ 8 88 ต.บ่อวิน ถนน สาย 331 อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 107-3-45.25 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 500.00
82 ทต.โป่ง บ่อขยะทน.แหลมฉบัง หมู่ 8 ต.บึง อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี ชลบุรี 238 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 722.00
83 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 31.00
84 ทต.วัดสิงห์ บ่อขยะทต.วัดสิงห์ หมู่ 8 ต.มะขามเฒ่า อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท ชัยนาท 30 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.00
85 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.90
86 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 47.78
87 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 45.28
88 ทต.หันคา บ่อขยะทต.หันคา ตำบลเด่นใหญ่ อ. หันคา จ. ชัยนาท ชัยนาท 74 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 52.46
89 ทต.จัตุรัส บ่อขยะทต.จัตุรัส หมู่ 12 บ้านมะเกลือ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 3.50
90 อบต.โพนทอง บ่อขยะอบต.โพนทอง หมู่ 6 บ้านซับพระไวย์ อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 3 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 10.00
91 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 70.00
92 ทต.บ้านเพชรภูเขียว บ่อขยะทต.บ้านเพชรภูเขียว หมู่ 2 บ้านเมืองคง อ. ภูเขียว จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 9 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 2.12
93 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 6.00
94 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 60.00
95 ทต.หนองบัวโคก บ่อขยะทต.หนองบัวโคก หมู่ 9 บ้านหนองสะแก อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 19-40-0 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 1.50
96 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ถูกต้อง 58.52
97 ทม.ชัยภูมิ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยทม.ชัยภูมิ หมู่ 1 บ้านมอดินแดง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ ชัยภูมิ 39 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 42.96
98 อบต.ละแม บ่อขยะอบต.ละแม หมู่ 14 บ้านมาดยาว อ. ละแม จ. ชุมพร ชุมพร 4 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 4.00
99 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองราง อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 36.00
100 ทม.หลังสวน บ่อขยะทม.หลังสวน หมู่ 14 ปากคลองราง อ. หลังสวน จ. ชุมพร ชุมพร 15 ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ถูกต้อง 0.88