ระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน

โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวสารทั่วไป

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Research Fellowship in 2021)

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Research Fellowship in 2021)

+ อ่านต่อ

ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ทดแทนเม็ดโฟม-โฟมตัวหนอน ในธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวอรี่

ทส. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนการใช้วัสดุกันกระแทกจากธรรมชาติ ทดแทนเม็ดโฟม-โฟมตัวหนอน ในธุรกิจขนส่งพัสดุ-เดลิเวอรี่

+ อ่านต่อ

ทส. ส่งมอบถุงขยะสีแดงและมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ทส. ส่งมอบถุงขยะสีแดงและมอบถุงผ้าให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

+ อ่านต่อ

PCD proactively monitored pig farms in Ratchaburi Province

PCD proactively monitored pig farms in Ratchaburi Province

+ อ่านต่อ

คพ. รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง 109,343 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

คพ. รับมอบอุปกรณ์อนามัยส่วนบุคคลและถุงขยะสีแดง 109,343 ใบ เพื่อใช้ในกิจกรรมการคัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

+ อ่านต่อ

ประเภทแหล่งกำจัดขยะประจำปี พ.ศ.

ระบบฝังกลบถูกหลักเชิงวิชาการ

107 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดน้อยกว่า 50 ตันต่อวัน

401 แห่ง

เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE)

7 แห่ง

ระบบหมักทำปุ๋ย

13 แห่ง

ระบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT)

16 แห่ง

การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

14 แห่ง

การเทกองกลางแจ้ง

2044 แห่ง

การเทกองแบบควบคุม ขนาดมากกว่า 50 ตันต่อวัน

1 แห่ง

เตาเผาที่ไม่มีระบบกำจัดมลพิษทางอากาศ

53 แห่ง

การกำจัดแบบเผากลางแจ้ง

72 แห่ง

สถานีขนถ่าย

23 แห่ง

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ของประเทศ ปี พ.ศ. 2561

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

2,763

แห่ง

สถานที่ จำนวน

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง

592 แห่ง

สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

2,171 แห่ง

สถานีขนถ่าย

23 แห่ง

สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศปี พ.ศ.2561

ข้อมูลขยะมูลฝอยทั้งหมด จำนวน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

28 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

10 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดถูกต้อง

11 ล้านตัน

ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้อง

7 ล้านตัน

ระบบสัญญาณเตือนภัย

ระบบเตือนภัย เพลิงไหม้ และเหตุอุทกภัย
ในเขตสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย