ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


ทส.เปิดโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน รับมือปริมาณขยะช่วงวิกฤตโควิด-19

ทส.เปิดโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน

อ่านต่อ

ทส. ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด แก้นำเข้าขยะพิษ

วันที่ 30 มกราคม 2563

อ่านต่อ

รมว.ทส. ห่วงไทย เผชิญปัญหาขยะหน้ากากอนามัย เหมือนฮ่องกง วอนทิ้งให้ถูกที่ ช่วยรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ห่วงไทย

อ่านต่อ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ ประชุมเดินหน้า ลดการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ ชี้ประเทศไทยไม่ใช่บ่อขยะของนานาประเทศ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ ประชุมเดินหน้า ลดการนำเข้าขยะ

อ่านต่อ

ทส.รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจกัน พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดคลองลาดพร้าว

ทส.รวมใจจิตอาสา

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ

อ่านต่อ

การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงาน Asia-Pacific Integrated Assessment (AIM) ของประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ

คพ.เผยผลคะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 10 และในปีนี้เป็นลำดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม มีผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ประชาชนต่อไป

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่เตรียมรับมือไฟป่าลามพื้นที่พลิกฟื้นครบุรี

นายพิชัย วิทยาพรพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าอำเภอครบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงปลูกป่าทดแทนเพื่อติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ดำเนินการปลูกใหม่ บริเวณพื้นที่พลิกฟื้นฝืนป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ท้ายหมู่บ้านหนองโบสถ์ ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และเตรียมดำเนินการจัดทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าสร้างความเสียหายให้กับต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง นายพิชัย ประธานเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าอำเภอครบุรี

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำและเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่าจังหวัดตรัง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสภาพฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการระบายน้ำ และเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าในปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่งในพื้นที่จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในช่วงฤดูแล้งหน้า

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งปิดโรงงานแป้งมันจี้แก้ปล่อยน้ำเสีย

จากกรณีชาวบ้านโคกศรี ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมตัวกันร้องทุกข์ หลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีโรงงงานแป้งมันในพื้นที่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยกุดแข้ แหล่งน้ำสาธารณะธรรมชาติ ส่งผลให้น้ำระบบนิเวศเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่น้ำตาย รวมถึงต้นข้าวของเกษตรกรล้มตายจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกปล่อยเรื้อรังมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้ปัจจุบันส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากมีชาวบ้านล้มป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ และผิวหนังหลายราย

อ่านต่อ

จังหวัดชัยภูมิ นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ติดตั้งวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ มาติดตั้งที่บริเวณหน้าศาลาจังหวัดชัยภูมิเป็นเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ ว่าอยู่ในเกณฑ์เท่าใด หลังจากที่นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มีความห่วงใยชาวชัยภูมิจะได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากการใช้แอปพลิเคชั่นตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

อ่านต่อ

กสทช. คาดจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วกรุงเทพฯ แล้วเสร็จใน 2 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกอบกิจการสื่อสาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสาร ภายใต้โครงการจิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราชพุทธศักราช 2562 เส้นทางถนนดินแดง ตั้งแต่แยกวิภาวดี – แยกโบสถ์แม่พระฟาติมา ระยะทาง รวม 2 ฝั่ง 1.8 กิโลเมตร นายฐากร กล่าวว่า สำหรับแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปี 2562

อ่านต่อ

แจงเหตุปลาแป้นเกลื่อนหาดเกาะนาคา เหตุเรือประมงปล่อยทิ้งทะเล

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพปลาไม่ทราบชนิดเป็นจำนวนมากตายเกยชายหาดพร้อมข้อความระบุว่า”ที่เกาะนาคา จังหวัดภูเก็ต ปรากฏว่าหลังจากมีการโพสต์ภาพดังกล่าวออกไป ทำให้มีผู้ใช้โซเชียลต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก บางส่วนมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกี่ยวกับลางสังหรณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆ รวมไปถึงการจับปลาของเรือประมง ส่งผลให้ปลาชนิดดังกล่าวตายลอยเกลื่อนชายหาด ต่อมาเมื่อเวลา 18.00 น. เมื่อวานนี้ 24 ต.ค. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต

อ่านต่อ

คพ. เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และพื้นที่ปริมณฑล สะสมสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) และปลัดกระทรวง

อ่านต่อ

งัดสารพัดมาตรการสู้ฝุ่นจิ๋ว ผุดตึกกรองอากาศ-ฉีดพ่นไอน้ำ

กำลังจะกลายเป็น “ปรากฏการณ์ประจำปี” ของประเทศไทยไปโดยปริยายปัญหา “ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน” หรือ PM 2.5 หลังปัญหาเพิ่งคลี่คลายเมื่อต้นปียังไม่ทันจะครบปี หมอกควันก็รีเทิร์นมาหาเมืองกรุงอีกครั้งช่วง ก.ย.ที่ผ่านมา “บิ๊กตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่วนจี๋แก้ปัญหาและนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดเป็นมาตรการออกมา โดยถอดบทเรียนการแก้ปัญหาปี 2560-2561 แบ่งเป็น 3 มาตรการ 1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ควบคุมมลพิษในพื้นที่วิกฤตใน 9 จังหวัด

อ่านต่อ

จังหวัดกาฬสินธุ์โวยโรงงานแป้งมันปล่อยน้ำเสียทำชาวบ้านป่วย ปลาตายเกลื่อน

ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร์ นอภ.ห้วยผึ้ง นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายประดิษฐ สุดชาดา ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์สุนิตย์ อุตสาหกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสงวนศักดิ์ โคตรพัฒน์ นายกทต.คำบง พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ และกอ.รมน.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เข้ารับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของชาวบ้านโคกศรี

อ่านต่อ

ประเทศอินโดนีเซียป่วนหนักสารพัดปัญหาสิ่งแวดล้อมรุมเร้า

ปีนี้ถือเป็นปีแห่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอินโดนีเซีย เริ่มตั้งแต่ปัญหาขยะพลาสติกปริมาณมากมายมหาศาล ปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และปัญหาการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องของกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย แม้ระดับน้ำใต้ดินจะดีขึ้นแล้วก็ตาม เริ่มจากปัญหาหมอกควัน ที่ล่าสุด ประเทศอินโดนีเซียเตือนประชาชนว่าหมอกควันไฟป่ากลับมารุนแรงอีกครั้งเมื่อวันอังคาร (15 ต.ค.) และทำให้หลายจังหวัดตัดสินใจปิดโรงเรียนเพราะคุณภาพอากาศแย่ลง สำนักอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซีย ระบุว่าจำนวนจุดความร้อนหรือที่เรียกกันว่า

อ่านต่อ

“ยุทธพล”ฉุนคนลักลอบทิ้งสารเคมีจังหวัดเพชรบุรี สั่งตรวจน้ำ-อากาศ

กลุ่มชาวบ้านจากตำบลหนองชุมพล และหนองชุมพลเหนือ เข้าร้องเรียนกรณีเหตุลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมาฝังกลบในพื้นที่ต่อนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ศูนย์ประสานงานพรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดเพชรบุรี โดยเบื้องต้น ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ สั่งการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ประสานงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยนำตัวอย่างดินที่ปนเปื้อน และน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ไปตรวจสอบ

อ่านต่อ

ผงะ! หลุมลึกกว่าเมตรบริเวณชายหาดพัทยา หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ว่า พบหลุมขนาดใหญ่ที่มีความลึกกว่า 1 เมตร บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา เยื้องศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และกระทบต่อการทำมาหากินของผู้ประกอบการเป็นอย่างมากและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าสาเหตุของการเกิดหลุมลึกขนาดใหญ่มาจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่ไหลลงสู่ทะเลช่วงฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จนเกิดการกัดเซาะบริเวณชายหาดทอดยาวไปถึงริมทะเล

อ่านต่อ