ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยวเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์

คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยว เหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์ คุณภาพน้ำผิวดินดีกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

อ่านต่อ

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

อ่านต่อ

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

อ่านต่อ

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

อ่านต่อ

คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา

คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา

อ่านต่อ

คพ. เตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

คพ. เตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

อ่านต่อ

คุณภาพน้ำท่าจีนเสื่อมโทรมลง คพ. ผนึกภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา

คุณภาพน้ำท่าจีนเสื่อมโทรมลง คพ. ผนึกภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา

อ่านต่อ

คพ. เดินหน้าตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

คพ. เดินหน้าตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารสำนักงานริมคลองแสนแสบ

อ่านต่อ

คพ. รุกตรวจสถานประกอบการชายหาดพัทยา บังคับใช้กฎหมายแหล่งที่ระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

คพ. รุกตรวจสถานประกอบการชายหาดพัทยา บังคับใช้กฎหมายแหล่งที่ระบายน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน

อ่านต่อ

คพ. ชี้แจงความคืบหน้าการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้มีความคืบหน้า

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ( คพ.)เปิดเผยว่า คพ.ได้ดําเนินโครงการฟื้นฟูลําห้วยคลิตี้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ภายหลังจากที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ด้วยวงเงินจ้างทั้งสิ้น 454,762,865.73 บาท และได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน ซึ่ง ในการดําเนินงานของโครงการฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ 1) การสํารวจพื้นที่การวางแผนการ ดําเนินงาน และการกําหนดมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน 2) การก่อสร้างหลุมฝัง

อ่านต่อ

คพ. ทำ(ร่าง)เกณฑ์ตลับหมึกผลิตซ้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดการสัมมนา (ร่าง) เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทตลับหมึกผลิตซ้ำ โดยจํากัดการใช้สารโลหะหนักและสารหน่วงการติดไฟในชิ้นส่วนพลาสติกของผลิตภัณฑ์ และในผงหมึกกำหนดจํากัดการใช้สารเคมีอันตราย สารในกลุ่มสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธุ์ สารที่เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

อ่านต่อ

คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ พอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยการสอบถามความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าที่และเชื่อมั่นต่อ คพ.

อ่านต่อ

คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี

คพ. หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2559-2561 มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูง ได้รับคะแนนและอันดับสูงมาโดยตลอดทุกปี ที่ผ่านมา คพ. ติดอันดับที่ 28 ต่อมาอันดับที่ 25 และล่าสุดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ในปีนี้ จากจำนวน 146 หน่วยงานระดับกรมฯ ซึ่ง คพ. เองก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นอีกต่อไป

อ่านต่อ

ขยะ คพ ล้นถัง

ปริมาณขยะ คพ มีจำนวนมากและถังมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับรองรับขยะ

อ่านต่อ

ทส. ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ตามที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เรียนรู้แนวทางและวิธีการในการจัดการปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ พร้อมให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินโครงการนำร่องการกำหนดเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ่านต่อ

คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว

กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศ พบคุณภาพอากาศในช่วงปลายปีดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวในหน้าหนาวช่วงปลายปีถึงต้นปี ในทุกพื้นที่ของประเทศ

อ่านต่อ

ห้องแลป (คลอง 6) ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะและงานศึกษาวิจัยในปัจจุบัน

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย พัฒนาระบบเครื่องมือและมาตรฐานวิธีการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ระดับยูโร 5-6 เป็นมาตรฐานสากล และเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการด้านทดสอบไอเสียที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์และเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ