ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


สั่งตรวจสอบมลพิษทางอากาศ กำชับ เข้มเรื่องของ สวล.ในพื้นที่ จ.ระยอง

นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม นายปิตินันต์ อักษร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(ระยอง)เข้าตรวจสอบศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง หลังเกิดเหตุการณ์ปล่องแฟร์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีกลุ่มควันดำจำนวนมาก

อ่านต่อ

“ยูเอ็น” เตือนไทยหยุดเผาในที่โล่ง

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย

อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2560 ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ – ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย ต่าง ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทําลาย หรือทําให้เกิดอันตราย ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหาย

อ่านต่อ

"กรมอุทยาน" ชี้ไทยปลอดปัญหาค้าสัตว์ป่าพท.สามเหลี่ยมทองคำ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ชี้แจงไทยถูกเอี่ยวปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่า 10 อันดับยอดนิยมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ยืนยันไทยมีมาตรการปราบปรามเข้มข้น ขณะที่การตรวจสอบข้อมูล พบปัญหาลักลอบอยู่ในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนในประเทศลาว -เมียนมาเท่านั้น

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

อ่านต่อ

คพ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ หลังบ่อน้ำเสียโรงงานเอทานอลพังทลาย

คพ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ หลังบ่อน้ำเสียโรงงานเอทานอลพังทลาย

อ่านต่อ

ไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

ไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท แถลงไม่มีการทำเหมืองแร่ปรอทเน้นให้ความสำคัญในการจัดการสารเคมีและ ของเสียอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ