ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ.ปลื้ม ผลสำรวจความโปร่งใสจากการตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ พอใจร้อยละ 97 ไม่มีข้อร้องเรียน

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยการสอบถามความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ผ่านช่องทางการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าที่และเชื่อมั่นต่อ คพ.

อ่านต่อ

คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี

คพ. หนึ่งในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พอใจผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2559-2561 มีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสระดับสูง ได้รับคะแนนและอันดับสูงมาโดยตลอดทุกปี ที่ผ่านมา คพ. ติดอันดับที่ 28 ต่อมาอันดับที่ 25 และล่าสุดขึ้นมาเป็นอันดับที่ 11 ในปีนี้ จากจำนวน 146 หน่วยงานระดับกรมฯ ซึ่ง คพ. เองก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นอีกต่อไป

อ่านต่อ

ขยะ คพ ล้นถัง

ปริมาณขยะ คพ มีจำนวนมากและถังมีจำนวนไม่เพียงพอสำหรับรองรับขยะ

อ่านต่อ

ทส. ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ตามที่รัฐบาลโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน และพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ

ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน

ประชุมสัมมนาวิชาการ โครงการนำร่องเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เรียนรู้แนวทางและวิธีการในการจัดการปัญหาการจราจรและปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ พร้อมให้ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินโครงการนำร่องการกำหนดเขตอากาศสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

อ่านต่อ

คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว

กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศ พบคุณภาพอากาศในช่วงปลายปีดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวในหน้าหนาวช่วงปลายปีถึงต้นปี ในทุกพื้นที่ของประเทศ

อ่านต่อ

ห้องแลป (คลอง 6) ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะและงานศึกษาวิจัยในปัจจุบัน

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย พัฒนาระบบเครื่องมือและมาตรฐานวิธีการทดสอบสารมลพิษจากรถยนต์ตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ระดับยูโร 5-6 เป็นมาตรฐานสากล และเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการด้านทดสอบไอเสียที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถในการดำเนินงานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์และเชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านต่อ

สั่งตรวจสอบมลพิษทางอากาศ กำชับ เข้มเรื่องของ สวล.ในพื้นที่ จ.ระยอง

นายสุรพล ชามาตย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ หัวหน้าฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม นายปิตินันต์ อักษร วิศวกรชำนาญการ สำนักงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(ระยอง)เข้าตรวจสอบศูนย์ควบคุมปฏิบัติการโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง หลังเกิดเหตุการณ์ปล่องแฟร์โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมีกลุ่มควันดำจำนวนมาก

อ่านต่อ

“ยูเอ็น” เตือนไทยหยุดเผาในที่โล่ง

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย

อ่านต่อ

3 พฤศจิกายน 2560 ราชกิจฯประกาศ ห้ามสูบบุหรี่ – ทิ้งขยะใน 24 ชายหาด ทั่วประเทศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1064/2560 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด เพื่อเป็นการคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ตามแนวชายฝั่งทะเล และพื้นที่ทางทะเลโดยรอบมิให้ได้รับความเสียหายหรือได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จากการสูบบุหรี่และการทิ้งก้นบุหรี่ ขยะมูลฝอย ต่าง ๆ หรือการกระทําใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทําลาย หรือทําให้เกิดอันตราย ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ได้รับความเสียหาย

อ่านต่อ

"กรมอุทยาน" ชี้ไทยปลอดปัญหาค้าสัตว์ป่าพท.สามเหลี่ยมทองคำ

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ชี้แจงไทยถูกเอี่ยวปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่า 10 อันดับยอดนิยมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ยืนยันไทยมีมาตรการปราบปรามเข้มข้น ขณะที่การตรวจสอบข้อมูล พบปัญหาลักลอบอยู่ในพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนในประเทศลาว -เมียนมาเท่านั้น

อ่านต่อ

ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

อ่านต่อ

คพ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ หลังบ่อน้ำเสียโรงงานเอทานอลพังทลาย

คพ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ หลังบ่อน้ำเสียโรงงานเอทานอลพังทลาย

อ่านต่อ

ไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท

ไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท แถลงไม่มีการทำเหมืองแร่ปรอทเน้นให้ความสำคัญในการจัดการสารเคมีและ ของเสียอย่างถูกต้องเพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ