ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ. เตรียมทีมกู้ภัยฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คพ. เตรียมทีมกู้ภัยฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศ 8 เมษายน 2564 ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและอุบลราชธานี

ศกพ. แถลงคุณภาพอากาศ 8 เมษายน 2564 ทุกจังหวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกินค่ามาตรฐานเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการและอุบลราชธานี

อ่านต่อ

อธิบดี คพ. สรุปผลงาน 6 เดือน

อธิบดี คพ. สรุปผลงาน 6 เดือน

อ่านต่อ

คพ. แนะแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าแล้ง

คพ. แนะแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในช่วงหน้าแล้ง

อ่านต่อ

ทส. ตรวจสอบคุณภาพอากาศพื้นที่มาบตาพุด หวั่นกระทบประชาชน

ทส. ตรวจสอบคุณภาพอากาศพื้นที่มาบตาพุด หวั่นกระทบประชาชน

อ่านต่อ

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ยึดมั่นหลักคุณธรรมและความโปร่งใส

อ่านต่อ

คุณภาพอากาศดีทั่วไทย

คุณภาพอากาศดีทั่วไทย

อ่านต่อ

ทส. สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทส. สรุปความก้าวหน้าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

ทส. แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษครอบคลุมหน่วยงานและพื้นที่ทั่วประเทศ

ทส. แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษครอบคลุมหน่วยงานและพื้นที่ทั่วประเทศ

อ่านต่อ

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

อ่านต่อ

คพ.เตรียมรับมือเรื่องร้องเรียนมลพิษในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19

คพ.เตรียมรับมือเรื่องร้องเรียนมลพิษในช่วงสถานการณ์ โควิด – 19

อ่านต่อ

คพ. ติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ดูดน้ำมันที่รั่วไหลได้แล้ว 150,000 ลิตร ยังคงเหลือในบริษัท กว่า 100,000 ลิตร

คพ. ติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด ดูดน้ำมันที่รั่วไหลได้แล้ว 150,000 ลิตร ยังคงเหลือในบริษัท กว่า 100,000 ลิตร

อ่านต่อ

Pollution Control Department has announced the intention of honesty and adherence to the principles of virtue and transparency.

Pollution Control Department has announced the intention of honesty and adherence to the principles of virtue and transparency.

อ่านต่อ

H.E. Mr. Varawut has assigned PCD to support Local Administration Organizations to manage wastewater treatment facilities countrywide.

H.E. Mr. Varawut has assigned PCD to support Local Administration Organizations to manage wastewater treatment facilities countrywide.

อ่านต่อ

ศปก.พล. ลงพื้นที่ตรวจสอบการฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ตำบลกลางดง

ศปก.พล. ลงพื้นที่ตรวจสอบการฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม บริเวณพื้นที่ตำบลกลางดง

อ่านต่อ

ทส. เตรียมยื่นฟ้อง กรณีการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

ทส. เตรียมยื่นฟ้อง กรณีการปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรมบริเวณอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16

อ่านต่อ

คพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

คพ. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….

อ่านต่อ

คพ.ตรวจฟาร์มหมูลุ่มน้ำแม่กลอง ฟาร์มขนาดใหญ่ปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 70

คพ.ตรวจฟาร์มหมูลุ่มน้ำแม่กลอง ฟาร์มขนาดใหญ่ปล่อยน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 70

อ่านต่อ

คพ. รับมอบถุงขยะติดเชื้อจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

คพ. รับมอบถุงขยะติดเชื้อจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

อ่านต่อ

คพ. รุกแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมู ในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา นครปฐม

คพ. รุกแก้ไขปัญหาน้ำเสียฟาร์มหมู ในพื้นที่คลองเจดีย์บูชา นครปฐม

อ่านต่อ