ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ. จะดำเนินความร่วมมือกับ US EPA ด้านการจัดการมลพิษ

คพ. จะดำเนินความร่วมมือกับ US EPA ด้านการจัดการมลพิษ

อ่านต่อ

คพ. ชวนแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลเขาหินซ้อน

คพ. ชวนแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลเขาหินซ้อน

อ่านต่อ

ประเทศไทย เสนอแนะจัดทำถอดบทเรียน AAR กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคแม่โขง เพื่อใช้เตรียมการรับมือหมอกควันข้ามแดนในปีต่อไป

ประเทศไทย เสนอแนะจัดทำถอดบทเรียน AAR กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคแม่โขง เพื่อใช้เตรียมการรับมือหมอกควันข้ามแดนในปีต่อไป

อ่านต่อ

ไทยติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีอวกาศเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียน

ไทยติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีอวกาศเป็นที่แรกในภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ

คพ. เดินหน้าส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คพ. เดินหน้าส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

PCD will collaborate with USEPA on pollution management.

PCD will collaborate with USEPA on pollution management.

อ่านต่อ

คพ. ประชุมจัดการปัญหาการปล่อยควันดำจากหอเผาทิ้ง ในพื้นที่มาบตาพุด

คพ. ประชุมจัดการปัญหาการปล่อยควันดำจากหอเผาทิ้ง ในพื้นที่มาบตาพุด

อ่านต่อ

Thailand recommended After Action Review (AAR) concept to neighboring countries in the Mekong Subregion in preparation for the transboundary haze problem next year

Thailand recommended After Action Review (AAR) concept to neighboring countries in the Mekong Subregion in preparation for the transboundary haze problem next year

อ่านต่อ

คพ. ตรวจขยายผลโรงงาน กรณีอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรม

คพ. ตรวจขยายผลโรงงาน กรณีอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนปนเปื้อนกากของเสียอุตสาหกรรม

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ การตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Individual Training in 2021)

ขอเชิญสมัครฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2564 ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ การตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Individual Training in 2021)

อ่านต่อ

คพ. ติดตามปัญหาความเค็มแม่น้ำชี

คพ. ติดตามปัญหาความเค็มแม่น้ำชี

อ่านต่อ

คพ. รุกตรวจฟาร์มหมูราชบุรี

คพ. รุกตรวจฟาร์มหมูราชบุรี

อ่านต่อ

ทส.เปิดโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน รับมือปริมาณขยะช่วงวิกฤตโควิด-19

ทส.เปิดโครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน

อ่านต่อ

ทส. ตั้งคณะทำงาน 3 ชุด แก้นำเข้าขยะพิษ

วันที่ 30 มกราคม 2563

อ่านต่อ

รมว.ทส. ห่วงไทย เผชิญปัญหาขยะหน้ากากอนามัย เหมือนฮ่องกง วอนทิ้งให้ถูกที่ ช่วยรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ห่วงไทย

อ่านต่อ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ ประชุมเดินหน้า ลดการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ ชี้ประเทศไทยไม่ใช่บ่อขยะของนานาประเทศ

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการ ประชุมเดินหน้า ลดการนำเข้าขยะ

อ่านต่อ

ทส.รวมใจจิตอาสาต้านภัยโควิด-19 ดูแลใส่ใจกัน พร้อมทำกิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาดคลองลาดพร้าว

ทส.รวมใจจิตอาสา

อ่านต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท โดยมี นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสาวศิริรัตน์ คงมนต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผนปฏิบัติการ

อ่านต่อ

การประชุมหารือ การศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก (Sharing of View on Climate Change Policies and Mitigation Actions)

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องซิกมา ชั้น 6 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการศึกษามาตรการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทีมงาน Asia-Pacific Integrated Assessment (AIM) ของประเทศไทยและจากประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ

คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ

คพ.เผยผลคะแนนประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยตั้งเป้าให้ติด 1 ใน 10 และในปีนี้เป็นลำดับที่ 5 จากจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรม มีผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 จะมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจให้ประชาชนต่อไป

อ่านต่อ