ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


สำนักงานชลประทานที่ 6 นำรถบรรทุกรับ-ส่ง บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด หลังถนนน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำในลำน้ำยังเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ถนนทางเข้าหมู่บ้านท่าเยี่ยม บ้านคอกควาย บ้านนาแซง บ้านไคร่นุ่น บ้านบุ่งเบ้า ตำบลนาแซง จำนวน 5 หมู่บ้าน ถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร มาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้น้ำเริ่มลดแล้วแต่รถเล็กก็ยังสัญจรลำบาก จึงได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 นำรถบรรทุกออกบริการประชาชน

อ่านต่อ

กรมป่าไม้เร่งถก ส.ป.ก.กำหนดแนวเขตป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่ากำลังเร่งประสานงานไปยังสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชกำหนดแนวขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการทับซ้อน และประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและฟื้นฟูป่า โดยย้ำว่าต้องไม่ให้มีการบุกรุกป่าอย่างเด็ดขาด และประเทศไทยต้องไม่มีป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอีก

อ่านต่อ

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปัญหามลพิษต่างๆ ได้แก่ ปัญหาลักลอบทิ้งน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสียและสารเคมีอันตราย และเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยพบว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวน 2 แห่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตั้งอยู่ จำนวนมากกว่า 6,000 แห่ง

อ่านต่อ

ข่าวสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคใต้ สถานี อ.หาดใหญ่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12-55 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

อ่านต่อ

จังหวัดสงขลาฟ้าหลัวหมอกควันเกาะสุมาตราปกคลุม

สภาพอากาศในจังหวัดสงขลามีหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ทัศนวิสัยการมองเห็นเหลือเพียงระยะ 300 เมตร แต่ยังมีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้วันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12-55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง พัดหอบหมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมในพื้นที่โดยตรวจสอบพบจุดไฟไหม้บน

อ่านต่อ

รมว.ทส.สั่งศึกษาผลดี-ผลเสีย ‘ซาฟารีห้วยขาแข้ง’

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกระแสการคัดค้านโครงการซาฟารีห้วยขาแข้ง ว่าเรื่องซาฟารีห้วยขาแข้งยังเป็นแค่แนวคิดที่มีการเสนอมาจากคณะทำงานที่ประกอบด้วยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นดีพี) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งตนทราบในระหว่างการไปร่วมวันรำลึก”สืบ นาคะเสถียร” เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา ขอย้ำว่าเป็นแค่แนวคิด หากจะทำให้เป็นรูปธรรมต้องศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

อ่านต่อ

จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 7 อำเภอ นาข้าวเสียหายกว่า 3 แสนไร่

นายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยถึงผลกระทบจากพายุโพดุล ว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้ว โดยที่ผ่านมาฝนตกหนักมากรวม 2 วัน กว่า 350 มิลลิเมตร ทำให้หลายพื้นที่ประสบน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งขณะนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในด้านอุทกภัยแล้ว จำนวน 7 อำเภอ 80 ตำบล 1,020 หมู่บ้าน 61,738 ครัวเรือน จาก 20 อำเภอ 193 ตำบล 2,446 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย

อ่านต่อ

จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ 7 อำเภอ สั่งจับตาพนังกั้นน้ำแตกเพิ่ม

มวลน้ำในแม่น้ำป่าสักที่ไหลมาจากอำเภอหล่มเก่าอีกระลอก จนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างช้าๆ อีกครั้ง จนทำให้พนังกั้นน้ำเดิมซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณพิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์ ชุมชนวัดทุ่ง เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เกิดการทรุดตัวจนเกิดการแยกปริร้าว หลังจากถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนส่อจะแตกหรือพังทลายลง จนอาจทำให้มีน้ำไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทำให้ราษฎรที่มีบ้านพักในบริเวณนี้เกิดอาการหวาดผวาขึ้น

อ่านต่อ

‘ยโสธร’ น้ำป่าทะลักถนนขาด 4 จุด 5 หมู่บ้านอ่วมไฟดับ 3 วัน

นายสมัย ธรรมปัต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยกองช่างเทศบาลตำบลบุ่งค้าได้ออกสำรวจความเสียหาย หลังจากพายุโซนร้อนโพดุลพัดผ่านทำให้มีน้ำป่าไหลหลากจากภูสูง เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ถนนเชื่อมระหว่างบ้านบุ่งค้า-บ้านน้อมเกล้า ขาดเป็นเป็นระยะ ๆ ชาวบ้านกว่า 5 หมู่บ้านเดือดร้อนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก รวมทั้งไฟฟ้าดับนานกว่า 3 วัน รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ มีจุดที่ถนนเสียหายตลอดสาย 4 จุด

อ่านต่อ

2 หมู่บ้านในจังหวัดยโสธร จมใต้น้ำ รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ชาวบ้านต้องอาศัยเรือไฟเบอร์กลาส

ที่บ้านสระเกษ และบ้านกลาง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้ถูกน้ำท่วมสูงถึง 50 เช็นติเมตร และบางแห่งสูงถึง 80 เซ็นติเมตร และยังสูงขึ้นเรื่อยๆ รถยนต์ไม่สามารถผ่านไปมาได้ชาวบ้านต้องอาศัยเรือท้องแบน และเดินเท้าลุยน้ำในการเดินทาง การที่หมู่บ้านถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ สิ่งของชาวบ้านก็ถูกน้ำท่วมเสียหายไปด้วย เพราะขนย้ายไม่ทัน อีกอย่างก็เป็นคนแก่ที่อยู่เฝ้าบ้านเรือนไม่สามารถขนย้ายได้ปล่อยให้น้ำท่วมเสียหาย เพราะลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดเดินทางกลับมาบ้านไม่ทัน นอกเหนือจากน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

อ่านต่อ

สั่งรับมือ ‘พายุโพดุล’ จับตาน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าพายุโซนร้อน “โพดุล” มีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ย และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ที่มีภูเขาลาดชัน และพื้นที่ซึ่งเคยเกิดสถานการณ์ดินโคลนถล่มแล้ว พร้อมทั้งติดตามปริมาณน้ำฝนสะสม 24 ชั่วโมง โดยได้เฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษในพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม บริเวณอำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว และอำเภอห้วยยอด นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังสัตว์มีพิษ

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : ดับไฟ‘พรุควนเคร็ง’ น้ำมาจากไหน?

“พรุควนเคร็ง” เป็นป่าพรุขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ มีพื้นที่ 86,942 ไร่ ครอบคลุมอำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง แต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เกิดไฟป่าไหม้ลุกลามพรุควนเคร็งรุนแรงอีกครั้ง หลังจากเกิดขึ้นมาแล้วกว่า 80 ครั้งในปีนี้ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ทั้งเป็นพื้นที่ป่าและพื้นที่การเกษตรเสียหายรวมกันมากกว่า 15,000 ไร่

อ่านต่อ

คพ. เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ กราบทูลแนวทางการจัดการมลพิษสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามที่ คพ. และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้หารือร่วมกันในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณศาสนสถาน ทั้งด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 จากการเผาศพ การจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ได้มอบหมายให้ คพ. ได้จัดทำแนวทางรวมทั้งมาตรการต่างๆ เพื่อการจัดการมลพิษในสถานที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

อ่านต่อ

โลกระทึก!! อภิมหาไฟป่าล้างผลาญ ‘แอมะซอน’ ผู้นำบราซิลเสียงอ่อนรับความช่วยเหลือ G7

ไฟป่าที่ลุกลามเผาผลาญผืนป่าแอมะซอนอย่างรุนแรงในปีนี้กำลังเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างความหวั่นวิตกไปทั่วโลก ขณะที่ประเทศบราซิลซึ่งครอบครองป่าแอมะซอนกว่าครึ่งก็ถูกวิจารณ์ว่ามุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ จนทำให้ป่าฝนเขตร้อนที่เป็นเสมือน “ปอดของโลก” ถูกรุกล้ำทำลายมากเป็นประวัติการณ์ ผืนป่าแอมะซอนซึ่งราวร้อยละ 60 อยู่ในประเทศบราซิลถือเป็นป่าเขตร้อนที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีพืชพรรณและสัตว์เฉพาะถิ่นอาศัยอยู่มากมาย

อ่านต่อ

จังหวัดชัยภูมิเร่งส่งทีมช่างออกซ่อม-สร้างสะพานหลังถูกพายุโพดุลพัดขาด

นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตาม ตรวจสอบ ความเสียหายจากพายุโพดุลในช่วงวันที่ 30-31 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือในส่วนที่มีผลกระทบกับประชาชน เบื้องต้นมีรายงานว่าอิทธิพลของพายุโพดุล ทำให้สะพานคอนกรีตในความผิดชอบของอบจ.ชัยภูมิ ถูกน้ำพัดเสียหาย ถนนขาดยาวประมาณ 40 เมตร บริเวณบ้านท่าหินโงม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได้สั่งการให้สนง.ปภ.จังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่ตรวจสอบและประสานขอรับการสนับสนุนสะพาน

อ่านต่อ

พบเต่าทะเลหนัก 100 กิโลกรัม เกยตื้นหลังโรงกลั่นน้ำมันแหลมฉบัง

พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน ผกก. สภ.แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากนายสยุมภู แหยมอาสา อายุ 40 ปี ชาวประมง ว่าพบเต่าทะเลน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม เกยตื้นอยู่บริเวณชายหาดหลังโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่แหลมฉบัง หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบเต่าทะเลตัวดังกล่าวพร้อมเจ้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณริมชายหาดดังกล่าวพบเต่าทะเล น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม นอนเกยตื้นอยู่ริมชายหาด โดยมีชาวบ้านคอยช่วยกันดูแลในเบื้องต้น

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่คุมไฟไหม้ป่าพรุให้อยู่ในวงจำกัด หวั่นผลกระทบจากควันไฟก่อสารมะเร็ง

สถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุ ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยพัทลุง ที่บ้านหัวป่าเขียว หมู่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ล่าสุด เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟที่ลุกไหม้นานกว่าสัปดาห์ให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่เป็นใจ ฝนได้ตกลงมาโปรยปราย พอสร้างความชุ่มชื้น บวกกับเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟโดยรอบในพื้นที่ชั้นนอกบางจุด เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามออกไป ซึ่งหากสภาพอากาศไม่ร้อน และลมไม่กระโชกแรง เจ้าหน้าที่เชื่อว่าสามารถดับไปป่าพรุได้อย่างรวดเร็ว

อ่านต่อ

กรุงปักกิ่ง ทำสถิติค่าฝุ่น PM 2.5 เดือนกรกฎาคม ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

สำนักนิเวศวิทยาเทศบาลนครปักกิ่ง (Beijing municipal ecological bureau) ระบุว่าเดือนที่ผ่านมาค่าเฉลี่ย PM 2.5 ของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 37 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ลดลงร้อยละ 15.9 เมื่อเทียบปีต่อปี และเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดของช่วงเวลาเดียวกันนี้นับตั้งแต่มีการเริ่มเก็บข้อมูลในปี 2013 สำนักนิเวศวิทยาฯ ระบุว่าในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน กรุงปักกิ่งมีวันที่คุณภาพอากาศดี 125 วัน และมีเพียง 3 วันเท่านั้นที่มีมลพิษทางอากาศรุนแรง ซึ่งลดลงจากสถิติ 8 วันของช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ

“CO2 ” ผลิตโอเลฟินส์ ลดโลกร้อน-ต่อยอดปิโตรเคมี

ปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น หลัก ๆ มาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงสารชีวมวลต่าง ๆ ซึ่งจากสถิติล่าสุดในชั้นบรรยากาศมี CO2 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจากวัตถุดิบดังกล่าว จนทำให้องค์กรชั้นนำด้านพลังงานของประเทศอย่าง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ร่วมมือกับ “รศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์” วิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อ่านต่อ