ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ.ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพ ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ปลาตาย

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คพ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณย่านสะพานกรุงเทพ กรณีปลาตายที่พบลอยอยู่ในแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นปลาสวายขนาดเล็ก ซึ่งในย่านใกล้เคียง จะมีปลาสวายอยู่มากบริเวณหน้าวัดบุคคโล เขตธนบุรี และหน้าวัดปริวาศ เขตยานนาวา และจากการสอบถามจากประชาชนให้ข้อมูลว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปลาสวายบริเวณหน้าวัดปริวาศตายจำนวนมาก

อ่านต่อ

คพ. พัฒนา "ระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศ" เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องของข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ของพี่น้องประชาชน รวมทั้งในขณะเดียวกัน คพ.ก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

อ่านต่อ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองหลอดจากระดับเสื่อมโทรมมากเป็นระดับพอใช้ถึงดี

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้คลองเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อคืนความเป็นเวนิสตะวันออก

อ่านต่อ

ทส. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 มุ่งเน้นความร่วมมือ แก้ปัญหาจากต้นเหตุ เปลี่ยนกลุ่มคนจุดไฟเผาป่าให้เป็นเครือข่าย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยหน่วยงานหลักได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา และได้บูรณาการหน่วยงานภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command

อ่านต่อ

ชาวบ้าน ต.หนองปรือ พอใจผลการตรวจโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชน เสนอข่าวชาวบ้านหนองไม้แก่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำสาธารณะ น้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงและได้สั่งการด่วนให้ คพ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและแจ้งรายละเอียดผลการตรวจสอบให้ประชาชนได้รับทราบ

อ่านต่อ

คพ. เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวัดควันดำรถยนต์ โดยปรับเปลี่ยนใช้เครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสงทดแทนระบบกระดาษกรอง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดค่าความทึบแสง ทดแทนระบบเดิมที่ใช้กระดาษกรอง เนื่องจากวิธีการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซลด้วยระบบกระดาษกรองในปัจจุบันนั้น มีข้อจำกัดในตรวจวัดมลสารบางชนิดทำให้ค่า

อ่านต่อ

คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศป่าพรุควนเคร็งและหมอกควันข้ามแดน

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา มีความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ทีมดับไฟป่าทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไปดำเนินการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ

คพ.ตรวจคุณภาพอากาศ ป่าพรุควนเคร็ง พบว่าค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) มีความห่วงใยต่อผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้หน่วยงานใน ทส. โดย กปม.และอส. เร่งดำเนินการเพื่อให้มีการดับไฟป่าโดยเร็ว และให้กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในการช่วยกันป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา พร

อ่านต่อ

สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562

นายประลอง ดำรงค์ไทยอธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือประจำวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดี่ยวกันของเมื่อ วาน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี - มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเหลือง 8 พื้นที่(คุณภาพอากาศ ปานกลาง) พื้นที่สีส้ม 6 พื้นที่(เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) พื้นที่สีเขียว 2 พื้นที่(คุณภาพอากาศดี) และพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่(มี ผลกระทบต่อสุขภาพ) บริเวณตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่

อ่านต่อ

จังหวัดยะลา ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงหน้าแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ระบุถึงสถานการณ์ช่วงหน้าแล้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่าหลังจากที่ผ่านมาจังหวัดยะลาฝนได้ทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพพันธ์ เป็นเวลากว่า 1 เดือนเศษ และในวันที่ 29 มีนาคม เรื่อยมาถึงเดือนเมษายน 2562 เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ 2-3 ครั้ง ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา ได้ช่วยบรรเทาภาวะหน้าแล้งของจังหวัดยะลาไปได้มาก โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรมีน้ำมาหล่อเลี้ยงบ้างแล้ว ทั้งนี้ปริมาณฝนเพิ่มแต่ปริมาณน้ำยังมีน้อย ก็ยังไม่สามารถไปเติมน้ำในเขื่อนบางลางขณะนี้ได้ รวมทั้งตามแม่น้ำ ลำคลอง แต่อย่างใด

อ่านต่อ

เก็บค่าธรรมเนียม “รถปล่อยมลพิษ” กลางกรุงลอนดอน 9 เมษายน 2562

กรุงลอนดอนของอังกฤษเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษ โดยผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล อายุมากกว่า 4 ปี และยานพาหนะเครื่องยนต์เบนซิน อายุมากกว่า 13 ปี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 521 บาท เพื่อขับขี่รถเข้ามาในพื้นที่ใจกลางเมือง ซึ่งถือเป็นเขตปล่อยมลพิษระดับต่ำมาก ส่วนยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุก และรถโดยสารนักท่องเที่ยว ที่มีอายุการใช้งานเกินกำหนดดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวันละ 4,170 บาท ขณะที่รถแท็กซี่สีดำไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม

อ่านต่อ

27 ปี คพ. ย้ำสปิริต่องค์การจัดการมลพิษของประเทศ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบัดกรีมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปิดเผยว่า เดือนเมษายนี้น คพ.ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 27 ปี เป็นองค์กรที่มีภารกิจด้านการจัดการมลพิษของประเทศ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ มีการกำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทต่าง ๆ ที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำของประเทศให้อยู่เหมาะ กับการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม การจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย ยกระด

อ่านต่อ

คพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คพ.จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดลอม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัด ระยอง พร้อมประสานร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วง เทศกาลสงกรานต์ เตือนโรงงาน ผู้ประกอบการระวังอุบัติภัยสารเคมีช่วงหน้าร้อนและวันหยุดยาว

อ่านต่อ

ไฟไหม้มหาวิหาร ‘น็อทร์-ดาม’ แห่งปารีส ผู้นำฝรั่งเศสตั้งเป้าบูรณะ 5 ปี-ยอดเงินบริจาคท่วมท้น

เปลวเพลิงที่โหมไหม้อาสนวิหาร น็อทร์-ดาม เดอ ปารีส (Notre-Dame de Paris) โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์คู่เมืองหลวงฝรั่งเศสมานานกว่า 850 ปี สร้างความตกตะลึงต่อชาวเมืองน้ำหอมและผู้คนทั่วโลก เช่นเดียวกับบรรดานักประวัติศาสตร์ที่ต่างเศร้าเสียดายเมื่อเห็นสมบัติทางวัฒนธรรมชิ้นเอกสูญสลายไปต่อหน้าต่อตา ขณะที่ประธานาธิบดี เอมมานูแอล มาครง แห่งฝรั่งเศสลั่นจะฟื้นฟูมหาวิหารแห่งนี้ให้กลับมางดงามดังเดิมภายในระยะเวลา 5 ปี ชาวปารีสและนักท่องเที่ยวนับพันคนเฝ้ามองเหตุการณ์ไฟไหม้ด้วยความตกใจและเศร้าสลดจากถนนหล

อ่านต่อ

ศาลสั่งจำคุก 3 ปี’พระพรหมกวี’ ผิดคดีทุบ’โบราณสถาน’

ศาลตัดสินเจ้าอาวาสวัดกัลยาฯ มีความผิด คดีทุบทำลายโบราณสถานภายในวัด มีโทษ 3 ปี แต่รับสารภาพ จึงลดหย่อนโทษ และให้รอลงอาญา 1 ปี สำนักพุทธฯชี้เจ้าอาวาสวัดกัลยาฯ ทำตามหน้าที่เจ้าอาวาส มีเจตนาพัฒนาวัด แต่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของกรมศิลป์ ยันไม่ต้องสละสมณเพศ

อ่านต่อ

แหล่งน้ำต้นทุนประปาเมืองนครศรีฯ เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ

ที่นครศรีธรรมราช ปัญหาภัยแล้งกำลังเริ่มส่งผลกระทบแล้ว นี่คือบริเวณต้นน้ำท่าดี ในบ้านคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราช กำลังเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้สำนักงานชลประทานนครศรีธรรมราช ได้เข้าทำฝายดินชั่วคราวหลายจุดเป็นระยะตลอดลำน้ำสายนี้เพื่อชะลอการไหลของน้ำ หากไม่ดำเนินการจะไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงสำหรับแหล่งน้ำต้นทุนการผลิตประปาของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ

สภาพอากาศรุนแรงทั้งพายุทรายและฝนตกหนักกระหน่ำจีน

พายุทรายที่พัดเข้ามาอย่างกะทันหันทำให้การจราจรบนถนนท้องถิ่นเป็นไปอย่างล่าช้ามาก ผู้สัญจรตามท้องถนนต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทราย สำนักงานตำรวจท้องถิ่นได้เร่งอำนวยความสะดวกบริเวณแยกสำคัญตามจุดต่างๆเพื่ออพยพผู้สัญจรและระบายรถยนต์เพื่อความคล่องตัวและการเดินทางอย่างปลอดภัย พายุทรายกระหน่ำเป็นระยะเวลาราว 4 ชั่วโมง ขณะที่มณฑลชานซีมีหิมะตกโดยไม่คาดคิดตั้งแต่เช้าวันเสาร์ ทำให้รถทัวร์ตกค้างในเขตภูเขา หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ นักดับเพลิงและกู้ภัยฉุกเฉินช่วยกันกวาดหิมะบน

อ่านต่อ

ศูนย์ War Room หมอกควันและไฟป่าลำปาง ย้ำ แนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังพ้นกำหนดเวลาห้ามเผา

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปาง (War Room) แจ้งว่าตามที่จังหวัดลำปางมีประกาศห้ามและงดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง รวมทั้งการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณีในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นเวลา 80 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางอย่างต่อเนื่อง กรณีมีความจำเป็นต้องการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เศษวัสดุการเกษตร หรือวัสดุอื่น ๆ

อ่านต่อ

คพ.จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต คพ.ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ

อ่านต่อ

คพ. ตรวจเข้มรถยนต์ควันดำ ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ กทม.

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนของทุกปี สถานการณ์ฝุ่นละอองในบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในบางวันจะมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงขึ้นจนอยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยแหล่งกำเนิดหลักของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มาจากไอเสียรถยนต์ดีเซล และการเผาในที่โล่ง

อ่านต่อ