ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ. มุ่งมั่น ย้ำสปิริตองค์การ งดใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการเพิ่มความเข้มข้น มาตรการลด คัดแยกขยะ ในหน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นย้ำการหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสปิริตคน คพ. ต้องมีและทำก่อน เป็นผู้นำในการงดใช้ถุงพลาสติก งดใช้กล่องโฟม และแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วย คพ.เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการออกระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป

อ่านต่อ

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จัดเตรียมทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ณ ที่ตั้งกรมควบคุมมลพิษ และเตรียมแผนการประสานการตอบโต้เหตุร่วมกับกรุงเทพมหานคร สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 - 16 เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

คพ. จัดทำมาตรฐานเตาเผาศพ ยกระดับเป็น 4.0

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเขม่าควันและกลิ่นจากการเผาศพมีอยู่เป็นระยะ โดยเฉพาะในเขตชุมชน มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการเผาศพ ได้แก่ กลิ่น ฝุ่นละออง ซึ่งรวมถึงฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และขี้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งมักเกิดขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์หรืออุณหภูมิไม่สูงพอ

อ่านต่อ

ไทยเตรียมจัดประชุมอาเซียน กว่า 180 การประชุม ภายใต้หลัก "Green Meeting" โดยต้องลดขยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากปัญหาขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก ข้อมูลจาก Jenna R. Jambeck ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ระบุว่า 5 ใน 10 ประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดของโลกอยู่ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย (อันดับที่ 2) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 3) เวียดนาม (อันดับที่ 4) ประเทศไทย (อันดับที่ 6) และมาเลเซีย (อันดับที่ 8)

อ่านต่อ

ทุกภาคส่วนตอบรับเลิกใช้ถุงพลาสติก

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ติดตามผลการดำเนิน ?โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม? ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ พบว่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ ได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastic) อาทิ การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบาง ในหน่วยงานภาครัฐ

อ่านต่อ

คพ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ฝุ่น PM2.5

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง หลังจากที่พบว่าในระยะนี้ กทม.และปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และกำชับให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

อ่านต่อ

คพ.แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ที่นักวิชาการ ระบุถึงกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.และปริมณฑล ว่าเป็นเรื่องที่วิกฤติมาก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหลายสิบล้านคน ซึ่งอากาศที่วิกฤตินี้สะท้อนถึงวิธีการบริหารประเทศในประเด็นที่ต้องชี้แจง ประกอบด้วย

อ่านต่อ

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ทส. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

หมอกควันภาคเหนือเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแล้งของทุกปี สาเหตุหลักจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อ่านต่อ

คพ. กำชับรถยนต์ราชการ ต้องไม่มีควันดำ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) เกินค่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากควันไอเสียรถยนต์ ดีเซล การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ

อ่านต่อ

ทส. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 สรุปได้ดังนี้ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อสร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วนระยะปานกลาง และระยะยาว

อ่านต่อ

คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศ

คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และภัยคุกคามจากสารปรอทจากอุตสาหกรรมที่อาจอยู่ในฝุ่นขนาดเล็ก

อ่านต่อ

คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็น มีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสม

อ่านต่อ

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมออกมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ

อ่านต่อ

คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องแลป (คลอง 6)

คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา (Department of Motor Traffic, Ministry of Transport, Sri Lanka) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ

อ่านต่อ

ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศไทย

อ่านต่อ

คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยวเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์

คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยว เหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์ คุณภาพน้ำผิวดินดีกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

อ่านต่อ

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

อ่านต่อ

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

อ่านต่อ

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ