ข่าวสารทั่วไปทั้งหมด


คพ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ฝุ่น PM2.5

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง หลังจากที่พบว่าในระยะนี้ กทม.และปริมณฑล มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และกำชับให้แก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

อ่านต่อ

คพ.แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แจงประเด็นปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ที่นักวิชาการ ระบุถึงกรณีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กใน กทม.และปริมณฑล ว่าเป็นเรื่องที่วิกฤติมาก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหลายสิบล้านคน ซึ่งอากาศที่วิกฤตินี้สะท้อนถึงวิธีการบริหารประเทศในประเด็นที่ต้องชี้แจง ประกอบด้วย

อ่านต่อ

สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ทส. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน

หมอกควันภาคเหนือเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงหน้าแล้งของทุกปี สาเหตุหลักจากไฟป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยตั้งแต่ปี 2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อ่านต่อ

คพ. กำชับรถยนต์ราชการ ต้องไม่มีควันดำ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) เกินค่ามาตรฐานตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากควันไอเสียรถยนต์ ดีเซล การเผาในที่โล่ง และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการกระจายตัวของฝุ่นละออง ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ

อ่านต่อ

ทส. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาวาระที่ฝ่ายเลขานุการฯ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอในที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 สรุปได้ดังนี้ แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อสร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน แบ่งเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะเร่งด่วนระยะปานกลาง และระยะยาว

อ่านต่อ

คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศ

คพ.แจงการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ กทม.และภัยคุกคามจากสารปรอทจากอุตสาหกรรมที่อาจอยู่ในฝุ่นขนาดเล็ก

อ่านต่อ

คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ

คพ. แจ้งเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในช่วงอากาศหนาวเย็น มีความชื้นในบรรยากาศ อาจทำให้ฝุ่นละอองสะสม

อ่านต่อ

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ. แจงสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐาน พร้อมออกมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ

อ่านต่อ

คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องแลป (คลอง 6)

คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา (Department of Motor Traffic, Ministry of Transport, Sri Lanka) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ จากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ

อ่านต่อ

ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

ทส. ประกาศกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การทำน้ำจืดจากน้ำทะเลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศไทย

อ่านต่อ

คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยวเหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์

คพ. รายงานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินและชายหาดท่องเที่ยว เหมาะกับการเล่นน้ำสงกรานต์ คุณภาพน้ำผิวดินดีกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน

อ่านต่อ

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

ดี-เดย์ 1 เมษา น้ำดื่ม 5 รายใหญ่ เลิกใช้แคปซีล

อ่านต่อ

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

คพ. เตือนโรงน้ำแข็งระวังการรั่วไหลก๊าซแอมโมเนีย ในช่วงฤดูร้อน

อ่านต่อ

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ

คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

คพ. บูรณาการภาครัฐ – เอกชน – ประชาชน แก้ไขปัญหาน้ําเสียชายหาดแหล่งท่องเที่ยว

อ่านต่อ

คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา

คพ. สรุปสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ 60 วันหลังจากประกาศงดเผา

อ่านต่อ

คพ. เตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

คพ. เตือนภัยปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

อ่านต่อ

คุณภาพน้ำท่าจีนเสื่อมโทรมลง คพ. ผนึกภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา

คุณภาพน้ำท่าจีนเสื่อมโทรมลง คพ. ผนึกภาครัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแก้ไขปัญหา

อ่านต่อ

คพ. เดินหน้าตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

คพ. เดินหน้าตรวจและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารสำนักงานริมคลองแสนแสบ

อ่านต่อ