ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งหมด


ทส. ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำดื่มพลาสติก

ทส. ขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งหน้ากากอนามัยในขวดน้ำดื่มพลาสติก

อ่านต่อ

ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน

ทส. แนะนำประชาชนในการทิ้งชุดทดสอบแอนติเจน

อ่านต่อ

คพ. รับมอบถุงขยะสีแดงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

คพ. รับมอบถุงขยะสีแดงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เพื่อใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในช่วงสถานการณ์โควิด-19

อ่านต่อ

ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าเศษพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์เศษพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี

ทส. ยืนยันห้ามนำเข้าเศษพลาสติก พร้อมผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์เศษพลาสติกในประเทศทั้งหมด ภายในระยะเวลา 5 ปี

อ่านต่อ

วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง

อ่านต่อ

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไม่ได้กีดกัน

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 และเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาสังคมแสดงความคิดเห็นไม่ได้กีดกัน

อ่านต่อ

MONRE has confirmed banning of plastic scrap import and driven the utilization of all plastic scraps in the country in 5 years

MONRE has confirmed banning of plastic scrap import and driven the utilization of all plastic scraps in the country in 5 years

อ่านต่อ

คพ. ย้ำผู้ประกอบการห้ามนำเข้าขยะพลาสติก หากพบจะถูกดำเนินคดีและขอให้ส่งกลับประเทศต้นทาง

คพ. ย้ำผู้ประกอบการห้ามนำเข้าขยะพลาสติก หากพบจะถูกดำเนินคดีและขอให้ส่งกลับประเทศต้นทาง

อ่านต่อ

ทส. ฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก การผลิต การใช้ และการจัดการ” ลดปัญหาพลาสติกในประเทศไทย

ทส. ฝึกอบรมหลักสูตร “พลาสติก การผลิต การใช้ และการจัดการ” ลดปัญหาพลาสติกในประเทศไทย

อ่านต่อ

ทส. ผนึกกำลังกรมศุลกากร กอ.รมน. บก.ปทส. ควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติก ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

ทส. ผนึกกำลังกรมศุลกากร กอ.รมน. บก.ปทส. ควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติก ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

MNRE empowered with the Customs Department, Internal Security Operation Command (ISOC)ฯ on Plastic and Electronics Waste Management

MNRE empowered with the Customs Department, Internal Security Operation Command (ISOC)ฯ on Plastic and Electronics Waste Management

อ่านต่อ

คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำ

คพ. เตือนภัยอันตรายจากการใช้เตาเผาขยะคุณภาพต่ำ

อ่านต่อ

ทส. ขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือลดขยะพลาสติกอาหารออนไลน์ (Food Delivery)

ทส. ขอเน้นย้ำและขอความร่วมมือลดขยะพลาสติกอาหารออนไลน์ (Food Delivery)

อ่านต่อ

ปี 2565 ตัวชี้วัดภาครัฐเข้ม ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว-แก้วพลาสติกแบบบาง กล่องโฟม 100% และเชิญชวนเอกชนร่วม

ปี 2565 ตัวชี้วัดภาครัฐเข้ม ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว-แก้วพลาสติกแบบบาง กล่องโฟม 100% และเชิญชวนเอกชนร่วม

อ่านต่อ

MNRE emphasized the cooperation to reduce plastic waste from online food delivery.

MNRE emphasized the cooperation to reduce plastic waste from online food delivery.

อ่านต่อ

คพ.ร่วมเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมการเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า จัดโดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมควบคุมมลพิษ เทศบาลเมืองกระบี่ บริษัท ซีโร่ เวสท์โยโล บริษัท เบสท์ โพลิเมอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท จีอีพีพี สะอาด ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนำร่องที่เมืองกระบี่และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแก่ขยะพลาสติก ประเภทถุงขนม ถุงเติมสบู่ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน หรือซองแชมพูประเภท Multilayer และขวดขุ่นประเภท HDPE หรือขวด

อ่านต่อ

คพ. เชิญชวนลอยกระทง ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูล กทม. ในการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2551 - 2561 พบว่ามีปริมาณ 8-9 แสนชิ้นต่อปี (ยกเว้นปี 2554 และ ปี 2559) และพบว่าการใช้กระทงที่ทำจากธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87- 94.7 กระทงโฟมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 13 ลดลงเหลือร้อยละ 5.3 ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 841,327 ใบ แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 796,444 ใบ และกระทงโฟม 44,883 ใบ

อ่านต่อ

จังหวัดตรัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ

จังหวัดตรังส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบประชารัฐ โดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสามารถดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าจังหวัดตรังส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง

อ่านต่อ

Green Pulse: สภาสูงฝรั่งเศสผ่านร่างกม. ห้ามผู้ประกอบการก่อขยะ

การผ่านร่างกฏหมายห้ามทำลายสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น เสื้อผ้า เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและเครื่องสำอางของประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน 4 ปี ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส ระบุว่าในประเทศฝรั่งเศส แต่ละปีจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นของใหม่ถูกทิ้งหรือทำลายทิ้งเป็นมูลค่ามากกว่า 650 ล้านยูโร มากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันที่ถูกนำไปบริจาคถึง 5 เท่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายเศรษฐกิจที่ส่งให้คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศสพิจารณาเมื่อเดือนกรกฎาคม และจะบังคับใช้ระหว่าง

อ่านต่อ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี พร้อมขายไฟฟ้าให้”กฟผ.”

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ คือ “CKP” ผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สปป. ลาว เปิดเผยว่าขณะนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ออกหนังสือรับรองความพร้อมในการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 7 เครื่อง กำลังการผลิตรวม 1,220 เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ทยอยเดินเครื่องทดสอบระบบการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

อ่านต่อ