ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งหมด


ผู้ว่าฯตรังนำประชาชนเก็บขยะชายหาดปากเมง

ภายในหาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นายอำเภอสิเกา พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประชาชนร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดปากเมง เน้นย้ำแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะ และเรือท่องเที่ยวห้ามใช้ถุงพลาสติกโดยเด็ดขาด หากนำมาต้องนำกลับไปด้วย เพื่อไม่ให้ขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก ทำร้ายสัตว์ทะเล ภายยหลังจากพะยูนน้อยมาเรียมกินพลาสติกเข้าไปจนทำให้เสียชีวิต หาดปากเมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางทะเล

อ่านต่อ

ลุ้นกาฬสินธุ์จังหวัดปลอดขยะระดับประเทศ

นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและเอกชน โดยมี นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ทั้งนี้ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการลดขยะด้วย วิธีการ 3 วิธี คือ

อ่านต่อ

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณณรงค์ลดพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ

หัวหน้าอุทยานแห่งธานโบกกรณี จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เช่น เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง เกาะผักเบี้ย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นเกาะกลางทะเล เดิมทีทางเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ถูกตำหนิจากสื่อออนไลน์ จากเฟสบุ๊ค กรณีที่ไม่ดูแล ปล่อยให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะเกลื่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว ขยะบางส่วนเป็นขยะที่อพยพมาจากที่อื่น ที่ถูกคลื่นซัดเข้ามา

อ่านต่อ

พาณิชย์ออกประกาศห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมฯ อยู่ระหว่างเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 428 รายการ ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษ (ไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) ที่มีส่วนประกอบตัวเก็บประจุไฟฟ้า และแบตเตอรี่อื่นๆ สวิทช์ที่มีปรอทเป็นองค์ประกอบในการทำงาน เศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทด

อ่านต่อ

คพ.ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา อยู่ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบและมีเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีการแก้ไขมาอย่าง ต่อเนื่อง

อ่านต่อ

ทวีวัฒนาเนรมิตขยะเป็นเก้าอี้สวย

ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา กล่าวว่าเขตจัดกิจกรรมเก็บขยะชิ้นใหญ่เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ประชาชนนำสิ่งของชิ้นใหญ่ที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้ เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (หม้อหุงข้าว เตาแก๊ส กระติกน้ำร้อนโทรทัศน์ พัดลมฯลฯ) ซึ่งไม่ใช่สิ่งของจำพวกเศษวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ปูนไม้กระดานชำรุด จากขยะชิ้นใหญ่ที่เก็บได้ จะมีขยะจำพวกยางในรถจักรยาน รถจักยานยนต์เก้าอี้เก่าที่ชำรุด

อ่านต่อ

อุทยานฯอ่าวพังงารณรงค์ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก

บริเวณตลาดนัดวังหม้อแกง เขตเทศบาลเมืองพังงา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เข้ามอบ แจกจ่าย ถุงผ้า เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการภายในตลาดนัดวังหม้อแกง ใช้ถุงผ้าเป็นพาชนะสวมใส่สินค้าต่างๆ แทน ถุงพลาสติก เป็นการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ดังกล่าว ทางกรมอุทยานแห่งชาติ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดขึ้น โดยให้อุทยานแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ

อ่านต่อ

เทศบาลตำบลทับมา จังหวัดระยอง หนุนชุมชนทำถนนปลอดถังขยะ มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ใหม่

ศูนย์สาธิตชุมชนบ้านขนาบ หมู่ที่ 1 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีตำบลทับมา รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา ปลัดเทศบาลตำบลทับมา พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการชุมชนปลอดถังขยะให้ชาวบ้านได้รับทราบ พร้อมกับลงนาม MOU กับสถานศึกษาในพื้นที่ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการขยะสร้างมูลค่าเพื่อทุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ด้วย เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทับมาได้จัดทำโครงการชุมชนปลอดถังขยะประจำปี 2562 ขึ้น

อ่านต่อ

เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

ขยะพลาสติกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก การกำจัดขยะประเภทนี้ต้องใช้เวลาและด้วยวิธีที่เหมาะสมเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการซ้ำเติมมากยิ่งขึ้น มีนักวิทยาศาสตร์มากมายพยายามคิดค้นการนำขยะพลาสติกหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก แต่เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ฮันวู เล่ย จากภาควิชาวิศวกรรมระบบชีววิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยถึงการค้นพบวิธีที่ดีมากและค่อนข้างง่ายในการรีไซเคิลพลาสติก วิธีดังกล่าวคือการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Fuel)

อ่านต่อ

นายอำเภอชุมพรสาธิตการใช้เตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ ลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน

นายอำเภอเมืองชุมพร พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ลงพื้นที่สาธิตเตาเผาขยะชุมชน ระบบควบคุมอากาศ เพื่อลดปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ซึ่งอำเภอเมืองชุมพรได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคาร และเตาเผาขยะชุมชน ในพื้นที่บ้านนาปรือ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และบ้านห้วยสะท้อน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

อ่านต่อ

จังหวัดสมุทรปราการ ขอให้ประชาชน และอปท. จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการจะมีปริมาณขยะสูงถึงวันละกว่า 2,000 ตันต่อวัน การลดปริมาณและการจัดการขยะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทาง จึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้อย่างยั่งยืน โดยจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ทำความ

อ่านต่อ

ชาวบางโทรัด“โวยขยะล้นเกลื่อนตำบล”บจ.สมุทรสาครเนเชอรัลคลีนฯ เจัดทีมเร่งเก็บแก้ปัญหาช่วยชุมชน”

โรงงานกำจัดขยะผลิตพลังงานไฟฟ้า (ฐานะ รง.กำจัดขยะต้นแบบ) นำโดยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฯ ได้จัดพนักงานพร้อมรถยนต์ ออกดำเนินงานจัดเก็บขยะที่มีสภาพ ทิ้งตกค้างอยู่ตามบริเวณถนนและตรอก ซอกซอยต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลบางโทรัด หลายหมู่ตั้งแต่ หมู่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 ที่มีปริมาณหนาแน่น ถูกประชาชนนำออกมาทิ้งกระจัดกระจายเรี่ยลาด จากบ้านเรือนประชาชน ตั้งแต่ประมาณ เมื่อเดือน ต.ค.2561 ที่ผ่านมา ตามรายงานที่ได้รับแจ้ง ว่า ทางจังหวัดสมุทรสาคร กำลังประสบปัญหาของปริมาณขยะล้นเมือง “ส่งผลให้เกิดสภาพขยะตกค้าง ทำให้ส่งกลิ่นเน่า

อ่านต่อ

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามทิ้งขยะทุกชนิดลงทะเล “เกาะสีชัง” บังคับใช้ 2 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคำสั่งห้ามทิ้งขยะทุกอย่างลงทะเลในเกาะสีชัง หวังฟื้นคืนสภาพให้กลับมาสวยงาม พร้อมบังคับใช้ 2 ปี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยเป็นการออกมาตรการห้ามเททิ้ง ระบายของเสีย น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมลงสู่บริเวณทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

อ่านต่อ

แคนาดาตั้งเป้าแบนขยะพลาสติกใช้ครั้งเดียว ภายในปี 2564

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด แถลงเมื่อวันจันทร์ ว่าการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภคแบบ “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง” เช่น หลอดกาแฟ อุปกรณ์รับประทานอาหาร และถุงพลาสติก จะมีผลบังคับใช้ในแคนาดา “อย่างเร็วที่สุด” ภายในปี 2564 โดยทรูโดกล่าวว่านโยบายดังกล่าวถือเป็น “โอกาสทอง” ของแคนาดา ซึ่งปัจจุบันรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 10 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในผู้นำการลดมลพิษขยะโลก ในฐานะเป็นประเทศที่มีความยาวของชายฝั่งมากที

อ่านต่อ

วิกฤติ “ขยะตกค้าง” ปีเดียวเท่า 3 ราชมังฯ เฉลี่ยต่อวันทิ้งคนละ 1 กก.

ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า “คนไทยสร้างขยะกันแทบทุกวินาที” ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจาก 10 ปีก่อนมากกว่า 3 ล้านตัน อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและพฤติกรรมการกินอยู่ของคนในสังคม แค่ดื่มกาแฟแก้วหนึ่งก็มีขยะไปแล้ว 3 ชิ้น!! ใช้เยอะ ทิ้งเยอะ ทิ้งไม่เป็นที่กันก็มี ปี ๆ หนึ่ง “ขยะตกค้าง” เกือบ 10 ล้านตัน!! ในส่วนของขยะมูลฝอยไม่ได้มีแค่พวกเศษอาหารอย่างเดียว แต่มีแยกเป็น ขยะย่อยสลาย (Compostable Waste), ขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste), ขยะอันตราย (Hazardous Waste),

อ่านต่อ

ชวนทิ้งขวดพลาสติกในถังขยะรูปปลา ร่วมลดปัญหาขยะในทะเล

เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Environman โพสต์ข้อความถึงปัญหาขยะในทะเล และเชิญชวนประชาชนให้ทิ้งขยะในถังขยะรูปปลาที่มีชื่อว่า “Goby The Fish” ซึ่งระบุว่าป้อนขยะพลาสติกให้ฉัน อย่าไปป้อนทะเล! ชวนดูถังขยะรูปปลา กินขยะริมหาด สะท้อนปัญหาขยะ จูงใจและปลูกสำนึกให้ผู้คนทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง! ขยะในทะเลถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก มีการคาดการณ์ว่าปี 2050 ขยะพลาสติกในทะเลจะมีน้ำหนักมากกว่าปลาทั้งโลกรวมกัน! ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศอันดับ 6 ที่สร้างขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก

อ่านต่อ

รมต.จี20ออกแถลงการณ์ลดปัญหาขยะทะเล

กลุ่มประเทศ จี20 เตรียมหารือกันเพื่อบรรลุข้อตกลงในประเด็นแนวปฏิบัติการลดขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงระดับโลก ข้อตกลงดังกล่าวจะรวมอยู่ในหนังสือแถลงการณ์ร่วมของกลุ่มรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน จี20 ซึ่งจะมีการเปิดเผยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมระยะเวลา 2 วันในเมืองคารุยซาว่าของประเทศญี่ปุ่น “เราไม่เหลือเวลามากนัก แต่ก็ยังมีเวลามากที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าว” นายฮิโรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกล่าว ภายใต้ข้อตกลงนี้ สมาชิกกลุ่ม จี 20

อ่านต่อ

กรีนพีซจี้ผู้นำอาเซียนเลิกค้าขยะพลาสติก

กรีนพีซเรียกร้องที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ร่วมกำหนดนโยบายระดับภูมิภาค ยุติการค้าขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการผลิตและการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และออกแถลงการณ์ร่วมรับมือวิกฤติขยะพลาสติกในภูมิภาค ผู้อำนวยการประจำประเทศฟิลิปปินส์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวในงานแถลงข่าว“อาเซียนไม่ใช่ถังขยะของโลก”ว่า ขณะนี้ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญกับปัญหาการนำเข้าขยะเป็นประเด็นใหญ่ระดับประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ภูมิภาคอาเซียนก็ตกอยู่ในปัญหานี้ และอาเซียนยังคงเป็นศูนย์กลาง

อ่านต่อ

อบต.ต้นแบบแผนประชารัฐแปร “ขยะเงิน” เป็น “ขยะบุญ”

ปัจจุบันหลายภาคส่วนเริ่มหันไปให้ความสนใจกับเรื่องของ “ขยะ” มากขึ้น และด้วยความเจริญเติบโตของเมือง ประกอบกับผู้คนในชาติไร้ระเบียบวินัย ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จนกลายเป็น “ขยะล้นเมือง” การแก้ปัญหามีความแตกต่างกันไปในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ละท้องถิ่น อย่างเช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด กลายเป็นต้นแบบการลดขยะแบบง่ายๆ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน นายก อบต.เหนือเมือง ร่วมกับนายสมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัด อบต.เหนือเมือง และ ผู้บริหารท้อ

อ่านต่อ

เปิดกรอบลดขยะทางทะเลจี20

ตามกรอบการทำงานฉบับนี้สมาชิกจี20 จะส่งเสริมการใช้มาตรการหลากหลายและความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเสริมวิธีการอันครอบคลุมครบวงจรเพื่อป้องกันและลดปริมาณขยะที่จะลงสู่ทะเล ภาพข่าวสิ่งแวดล้อมที่สะเทือนใจผู้คนในปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นภาพขยะพลาสติกเกลื่อนชายหาด สัตว์หลายตัวต้องเผชิญมรณกรรมจากพลาสติกที่กินเข้าไปเต็มท้อง สถานการณ์เช่นนี้ชี้ว่าทะเลทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียว ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไม่ใช่เรื่องที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะแก้ปัญหาเพียงลำพังได้ เรื่องนี้คือปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ่านต่อ