ข่าวสารเกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั้งหมด


คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมจัดการขยะมูลฝอยและป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียจากเหตุอุทกภัย

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)เปิดเผยว่า พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยต่อปัญหาอุทกภัยที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาล จะส่งผลเกิดปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียตามมา และในส่วนของ คพ. ได้มีการรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ

อ่านต่อ

รมว.ทส. มอบนโยบาย “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” เพื่อชี้แจงให้ทุก หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบความเป็นมา นโยบาย กรอบแนวทางการดําเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และนําไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จากภาครัฐจํานวน 20 กระทรวง มากกว่า 500 คน

อ่านต่อ

โมเดลชุมชนปลอดขยะสร้างวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8 สิงหาคม 2561 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ คพ. ได้จัดทำ โรดแมพ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ ประกอบกับ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560) เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ภายใ

อ่านต่อ

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

รมว.ทส. ลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน"

รมว.ทส. ลงพื้นที่รับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน" เพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

อ่านต่อ

คพ. จัดอบรม ลดคัดแยกขยะ หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 20 กระทรวง

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมามีการนำพลาสติกและโฟมมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่า ประเทศไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ พลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภคจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

อ่านต่อ

คพ.แจงโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ก่อมลพิษ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะต้นแบบ ที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ร่วมกับ บมจ.อินเตอร์แนชั่นแนลเอนจีเนียริง (IEC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ กฟผ.ดำเนินการ ได้ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยถูกประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษทั้งฝุ่นควันและกลิ่นเหม็น มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนับตั้งแต่เปิดดำเนินการ

อ่านต่อ

คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย

คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย

อ่านต่อ

ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย

วันที่ 28 พฤศจิกายน2560 นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับนายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจแยกทิ้งขยะอันตราย"

อ่านต่อ

คพ. ลงนามความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ สถาบันพลาสติก (สพต.) โดย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือด้านการจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบในการจัดการกับขยะพลาสติก

อ่านต่อ

คพ. เสนอแนวทางจัดการปัญหาขยะจากการขนถ่ายสินค้าในทะเลบริเวณเกาะสีชัง

คพ. เสนอแนวทางจัดการปัญหาขยะจากการขนถ่ายสินค้าในทะเลบริเวณเกาะสีชัง

อ่านต่อ

ขยะเกลื่อนหาดปราณบุรี ยาวกว่า 5 กิโลเมตร

มรสุมพัดขยะเกลื่อนหาดสามร้อยยอด ยาวกว่า 5 กิโลเมตร ชาวปราณบุรีทำใจรับฤดูมรสุมพัดขยะมหาศาลขึ้นฝั่ง ทำนักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำ เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

อ่านต่อ

สุสานขยะ ฝรั่งนอนอาบแดดท่ามกลางกองขยะริมหาดจอมเทียน

ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ร้องเรียนผ่านมายังสื่อมวลชนให้ช่วยตรวจสอบปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล บริเวณชายหาดจอมเทียน ช่วงบริเวณซอย 10 – โครงการสมประ สงค์พลาซ่า เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังพบว่ากองเศษสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยบนชายหาดตลอดแนวยาวหลายร้อยเมตร สร้างทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อสายตาและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2560 “หัวหิน”เร่งเก็บซากขยะปริมาณมากลอยติดชายหาด

ในวันที่ 29 ต.ค.60 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และ ทหารค่ายธนะรัชต์ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจชายหาด และจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกว่า 100 คน นำอุปกรณ์ลงทำความสะอาดชายหาดตลอดแนว ตั้งแต่หน้าโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน

อ่านต่อ

30 ตุลาคม 2560 คุมเข้ม..นักท่องเที่ยวขึ้นเขาหลวง ขอมัดจำหัวละ 200 หลังเจอขยะเกลื่อน-ลูกหาบขนทิ้งเป็นเดือน

สุโขทัย – อพท.ต้องจัดงบจ้างลูกหาบขนขยะบนยอดเขาหลวงนานเป็นเดือนกว่าจะนำลงมาคัดแยกขาย-ทิ้งได้ เหลือแบตเตอรี่-อุปกรณ์โซลาร์เซลล์หมดอายุรอขนลง ขณะที่ อช.รามคำแหงงัดมาตรการให้นักท่องเที่ยวมัดจำขยะคนละ 200 บาท บังคับหิ้วขยะกลับ

อ่านต่อ

กทม.จัดหาเพิ่มอีก2 เตาเผาขยะติดเชื้อ

นายชาตรี วัฒนเขจร รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กทม.โดย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบ 240 ล้านบาท เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา

อ่านต่อ

นายกฯเปิดเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 4 พ.ย. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ปลุกกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สส.เดินหน้ารุกเปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ“ขยะเหลือศูนย์”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้จัดการขยะเหลือศูนย์” ประจำปี 2560 จำนวน 9 แห่งทั่วประเทศ

อ่านต่อ

สภา กทม.ตั้งคณะ กก. แก้ปัญหาขยะตกค้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 นายชยาวุฒิ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม. ได้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมกา

อ่านต่อ