“ยูเอ็น” เตือนไทยหยุดเผาในที่โล่ง


 

         นางสุณี ปิยะพันธ์ุพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทระพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 จัดโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nation Environment Programme (UNEP) ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีสมาชิกเข้าร่วม 83 ประเทศ โดย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวในนามประเทศไทยว่า ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการจัดการสารเคมีและของเสียอย่างถูกต้อง เพื่อปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการปรอทที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์สารเคมีแห่งชาติ ที่จะช่วยผลักดันการดำเนินงานด้านการจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายของประเทศหลังจากประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยกเลิกการใช้ปรอทในกระบวนการคลอร์แอลคาไล การป้องกันการใช้ปรอทในการทำเหมืองแร่ทองคำพื้นบ้านและขนาดเล็ก และไม่มีการทำเหมืองแร่ปรอท นางสุณีกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมีความเห็นว่าการเผาในที่โล่งเป็นหนึ่งในปัญหาการปล่อยปรอทที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ภาคีจัดส่งข้อมูลการปลดปล่อยปรอทจากกิจกรรมการเผาในที่โล่ง และระบุแหล่งกำเนิดด้านการปลดปล่อยปรอทที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศให้เร็วที่สุดกับสำนักเลขาธิการเฉพาะกาลฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-23 พ.ย.นี้ ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส.

นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ.ร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วย

โดยไทยรัฐฉบับพิมพ์