คพ.จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ


คพ.จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ข่าววันที่ 17 พ.ค. 62

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต คพ.ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปลูกต้นไม้ที่ทำงานและในที่ดินตัวเองคนละ 1 ต้น ตามโครงการฯที่ตั้งเป้า 10 ล้านต้น ใน 1 ปี โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน
นายประลอง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ (17 พฤษภาคม 2562 )มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คพ. ร่วมทำกิจกรรม ณ ที่สำนักงาน คพ.ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้มีค่าเฉลิมพระเกียรติฯหน้าอาคารสำนักงาน เติมปุ๋ยต้นไม้ ปลูกกระดุมทองลงพื้นดินรอบสระน้ำ เพาะขยายพันธ์ต้นไม้ประดับ เก็บขยะรอบอาคาร ตัดแต่งต้นไม้ประตูทางเข้าออกและหน้าอาคาร ตกแต่งบริเวณองค์พระและการแจกต้นไม้มีค่า ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้สักทอง ประดู่ป่า เพื่อนำไปลูกที่บ้าน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ กรมป่าไม้ โดยผู้รับกล้าไม้ได้ร่วมลงทะเบียน และจะรายงานผลการดำเนินงานต่อโครงการต่อไป
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18838