ขยะ’ถุง’ว่อนกรุงวันละ45ล้านใบ ดีเดย์วันนี้’ลด-ละ-เลิก’


ขยะ’ถุง’ว่อนกรุงวันละ45ล้านใบ ดีเดย์วันนี้’ลด-ละ-เลิก’

3 กรกฎาคม 2562 

 

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล หรือ International Plastic Bag Free Day ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องปัญหาขยะพลาสติก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยในส่วนของกทม.ได้มีการรณรงค์ลดปริมาณขยะตามหลัก 3 R มาอย่างต่อเนื่อง และเนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากลนี้ ทางห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็ได้ให้ความสำคัญกับการลดขยะพลาสติก โดยในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ทางห้าง เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จะเปิดตัวโครงการร่วมรักษ์โลก ด้วยการงดบริการถุงพลาสติก ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.62 เป็นต้นไป ในการซื้อสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านในเครือ โดยขอความร่วมมือประชาชนที่มาซื้อสินค้านำถุงผ้ามา และหากมีความประสงค์จะรับถุงพลาสติกจะต้องบริจาคเป็นค่าถุงเพื่อที่จะนำเงินไปสนับสนุนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากกลุ่มห้างเดอะมอลล์ที่จะเริ่มรณรงค์ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ แล้ว ก่อนหน้านี้ ทางกลุ่มห้างเซ็นทรัลและร้านค้าในเครือก็ได้มีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกมาก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกันโดยเริ่มรณรงค์มาตั้งแต่ในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในวันปลอดถุงพลาสติกสากลนี้ทางห้างก็มีกิจกรรมงดแจกถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้านำถุงผ้ามาด้วย ทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกต่างๆ ร่วมลดละเลิก หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกครั้งเดียว ใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณถุงที่กลายมาเป็นขยะที่กรุงเทพมหานครต้องนำไปสู่กระบวนการกำจัด ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 2 รูปแบบคือการฝังกลบ ซึ่งใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีสำหรับขยะพลาสติก และอีกรูปแบบคือการกำจัดด้วยการนำไปเผาเพื่อให้พลังงานนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับสถานการณ์ขยะถุงพลาสติกนั้นมีผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผลิตขยะถุงพลาสติก 8 ใบต่อคนต่อวัน ซึ่งรวมทั้งถุงใสบรรจุอาหารและถุงหิ้ว โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรตามทะเบียนบ้าน 5.7 ล้านคน ทำให้มีขยะถุงพลาสติกมากถึง 45 ล้านใบต่อวัน ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกในแต่ละวันลงนอกจากเพื่อลดภาระการบริหารจัดการขยะของกทม.แล้วยังส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมด้วย.

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/bangkok/718168

3 กรกฎาคม 2562 ขยะ’ถุง’ว่อนกรุงวันละ45ล้านใบ ดีเดย์วันนี้’ลด-ละ-เลิก’