ทช.สรุปขยะไม่ใช่ต้นเหตุตาย “วาฬหัวทุย” คาดป่วย-รอยฉลามกัด


ทช.สรุปขยะไม่ใช่ต้นเหตุตาย “วาฬหัวทุย” คาดป่วย-รอยฉลามกัด

4 กรกฎาคม 2562 

 

กรณีพบซากวาฬหัวทุย สัตว์ทะเลคุ้มครองหายากขนาดใหญ่ ลอยตายกลางทะเลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะลและชายฝั่ง (ทช.) รายงานผลชันสูตรวาฬหัวทุย ตัวผู้ วัยรุ่น ขนาดความยาว 11.33 เมตร สภาพซากเริ่มเน่า บริเวณรอบลำตัวพบรอยถลอกจากการจัดการซากโดยการลาก ปลายหางแหว่ง แต่เป็นแผลที่สมานแล้ว ไม่พบบาดแผลอื่นๆ ที่ชัดเจน จากการผ่าชันสูตรพบปลายกรามล่าง และฟันบางส่วนถูกตัดออกด้วยของมีคม และบริเวณเหงือกรวมถึงผิวหนังด้านล่าง พบรอยแผลจากของมีคมซึ่งเกิดภายหลังการตาย โดยฟันกรามล่างที่เหลืออยู่มีจำนวน 18 คู่ สาเหตุการตายเกิดจากการป่วยตามธรรมชาติ จากระบบหายใจล้มเหลว ร่วมกับการติดเชื้อทั่วร่างกาย เนื่องจากพบผนังช่องอกมีหนองขนาดใหญ่ โดยดูดของเหลวออกมาได้ประมาณ 3 มิลลิลิตร และภายในเนื้อปอดพบการคั่งเลือด นอกจากนี้ยังพบรอยปลาฉลามกัดจำนวน 1 รอย โดยเป็นรอยที่เกิดขึ้นก่อนการตาย เนื่องจากพบการอักเสบอยู่รอบบาดแผล ภายในกระเพาะอาหารพบจงอยปากหมึกจำนวนมาก และพบพยาธิอยู่ในทางเดินอาหารและตับ แต่ไม่ใช่สาเหตุของการตาย เนื่องจากมีจำนวนเล็กน้อย ซึ่งเป็นภาวะปกติที่สามารถพบได้ในสัตว์ป่า อวัยวะภายในอื่นๆ ไม่พบรอยโรคที่ชัดเจน เนื่องจากสภาพเน่าและเสียสภาพแล้ว จากนั้นได้เก็บตัวอย่างผิวหนัง เพื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมและตัวอย่างพยาธิ เพื่อระบุชนิดต่อไป

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/281394