จ่อตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเขตป่าอนุรักษ์ จ.สระแก้ว


จ่อตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในเขตป่าอนุรักษ์ จ.สระแก้ว

7 กรกฎาคม 2562

 

ชาว ต.ตาหลังใน จ.สระแก้ว ร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผืนดินในเขตป่าอนุรักษ์กว่า 20 ไร่ หลังพบว่าผู้ครอบครองมีการแปรสภาพเป็นจุดพักขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะเกรงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าหน้าที่ตรวจพบแผงวงจรคอมพิวเตอร์ สายไฟฟ้าจำนวนมาก ถูกกองไว้บริเวณที่ดินกว่า 20 ไร่ ใกล้เชิงเขาซับพลู-เขาภูหีบ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว จากการตรวจสอบพบเสาปูนที่สลักว่า “เขตป่าอนุรักษ์” ซึ่งไม่สามารถทำกิจการลักษณะนี้ได้ นายอำนาจ พิพิธกุล กำนัน ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว กล่าวว่า ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีคนนำป้าย “รวมใจ รีไซเคิล” มาติดไว้หน้าที่ดินแห่งนี้ มีการตั้งแคมป์คนงานและนำเศษวัสดุขยะอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไว้หลายกอง ขณะที่ชายชาวกัมพูชาที่กำลังแยกขยะอยู่ เปิดเผยว่า กองขยะเหล่านี้นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยส่งมาทางเรือขึ้นที่ จ.ชลบุรี นำมาให้คนงานคัดแยกส่งขายและอ้างว่าเคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้ว กำนัน ต.ตาหลังใน กล่าวอีกว่า ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โซนซี ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีปี 2535 กำหนดให้ ดิน น้ำ พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ในแนวเขตมีคุณค่าหายาก เหมาะแก่การวิจัยศึกษา ทำให้สัปดาห์หน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบให้ชัดเจนว่าสามารถทำกิจการนี้ได้หรือไม่ และบริษัทจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่อีกครั้ง

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/281477