ย้ำอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้น! เป็นขยะพลาสติกอันดับ 1


ย้ำอย่าทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้น! เป็นขยะพลาสติกอันดับ 1

10 กรกฎาคม 2562 

 

ก้นบุหรี่มักถูกโยนทิ้งลงพื้น หรือลงท่อจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่ผลกระทบของมันไม่ธรรมดาเลย โดยขยะก้นบุหรี่นับเป็นขยะพลาสติกอันดับ 1 ที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดทั้งบนบกและทะเลมากที่สุด เป็นขยะอันตรายที่ใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 15 ปี มีการพบสารเคมีในก้นบุหรี่มากมายอย่าง ท็อกซิน นิโคติน สารหนู ยาฆ่าแมลง และสารก่อมะเร็งกว่า 60 ชนิด และเอทิลฟีนอลที่สามารถทำให้น้ำเกลือและน้ำสะอาดมีพิษได้ อีกทั้งก้นบุหรี่ยังทำมาจากเซลลูโลสอาซีเตท เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีระยะเวลาย่อยสลายนาน 10-15 ปี ที่ปนเปื้อนน้ำ เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและห่วงโซ่อาหารมนุษย์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พบร่องรอยของสารเคมีนี้ในนกทะเลถึงร้อยละ 70 และในเต่าทะเลร้อยละ 30 มีการคาดกาณ์ว่าในไทยมีขยะก้นบุหรี่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมราว 100 ล้านชิ้น องค์กร Truth Initiative เผยว่าทั่วโลกผลิตบุหรี่ราว 5.5 ล้านล้านมวนต่อปี ซึ่งกลายเป็นขยะมหาศาล จะไปกระจุกและอุดตันตามท่อระบายน้ำ องค์กร Ocean Conservancy ระบุว่า 32 ปีที่ผ่านมาโครงการทำความสะอาดชายหาดและทะเล รวบรวมขยะที่เป็นก้นบุหรี่ได้กว่า 60 ล้านชิ้น หรือเกือบครึ่งของขยะที่เก็บได้ในทะเลทั้งหมด เรามักจะเห็นภาพและมองว่าขยะพลาสติกอย่างถุงและหลอดเป็นอันตรายต่อสัตว์ แต่กลับลืมตระหนักถึงขยะก้นบุหรี่ โดยในส่วนตัวผมเองได้เคยเดินเก็บขยะตามถนนในเมือง โดยขยะที่พบมากที่สุด คือ บิลใบเสร็จและก้นบุหรี่ ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ปัญหานี้อย่าจริงจังทั้งรัฐ เอกชน ผู้ผลิต และผู้สูบ รับผิดชอบต่อปัญหาที่สร้างโดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. รัฐและเอกชนควรเพิ่มที่ทิ้งบุหรี่ตามที่สาธารณะ เช่น ในหลายประเทศติดตั้งถังขยะที่มีช่องทิ้งก้นบุหรี่ และติดตั้งกล่องทิ้งก้นบุหรี่เล็ก ๆ ตามเสาในที่สาธารณะ

2. ภาครัฐควรรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้ทราบถึงปัญหาของบุหรี่ต่อสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ผลิตควรผลิตก้นกรองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หรือผลิตบุหรี่ที่ไม่มีก้นกรอง (องค์กร Truth Initiative เผยว่า ก้นกรองไม่ช่วยลดสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายของผู้สูบบุหรี่ได้จริง)

4. ภาครัฐควรใช้มาตราการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ที่สาธารณะ และห้ามทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นอย่างเข้มงวด จัดโซนนิ่งการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างเข้มงวด (เหมือนญี่ปุ่นและหลายประเทศกำลังทำ)

5. ผู้เกี่ยวข้องควรให้มีข้อความรณรงค์บนกล่องบุหรี่ ให้ทิ้งให้ถูกที่ และดับบุหรี่ทุกครั้งก่อนทิ้ง

ที่มา: https://www.dailynews.co.th/article/719436