คพ.ฟ้องผู้รับจ้างฉ้อโกงโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เรียกค่าเสียหายกว่า 5.9 หมื่นล้าน


คพ.ฟ้องผู้รับจ้างฉ้อโกงโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่าน เรียกค่าเสียหายกว่า 5.9 หมื่นล้าน

ฉบับที่ 161/2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กรมควบคุมมลพิษ โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยในคดีฉ้อโกง เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. 3517/2562 ฐานกระทำละเมิดต่อกรมควบคุมมลพิษ ทำให้ได้รับความเสียหาย เป็นเงินจำนวน 59,149,304,935.84 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยศาลแพ่งได้กำหนดวันนัดชี้สองสถานในวันที่ 28 ตุลาคม2562 เพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาคดี

 

นายประลอง กล่าวว่า การยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย สืบเนื่องจากที่ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 8064/2560 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 จำคุกและปรับกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG กับพวกฐานฉ้อโกงสัญญาจ้างโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) และฉ้อโกงการซื้อที่ดินเพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18972