กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ สร้างรายได้ลดปัญหาขยะในชุมชน


กระเป๋า รีไซเคิลจากซองกาแฟ สร้างรายได้ลดปัญหาขยะในชุมชน

14 กรกฎาคม 2562 

 

ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านลำพะยา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นางประไพ หนูชัย ได้รวมกลุ่มนำซองกาแฟ โอวัลติน ซองปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีประโยชน์กลับมารีไซเคิล ทำเป็นกระเป๋าออกจำหน่าย เพื่อเป็นรายได้ให้ผู้สูงอายุ จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม นอกจากจะได้สร้างงาน สร้างอาชีพแล้ว ก็ยังเป็นการตอบสนองนโยบายลดปัญหาขยะ นำขยะมารีไซเคิลของจังหวัดยะลาอีกด้วย สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุลำพะยา เล่าให้ฟังว่ากระเป๋ารีไซเคิล เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจาก อบต.ลำพะยา ในการจัดหาวิทยากรมาสอน มาให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการทำกระเป๋าซองกาแฟ จนประสบความสำเร็จ สามารถนำออกจำหน่ายสู่ตลาดได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดการนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นี้เป็นแนวคิดที่ดี นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุแล้ว ก็ยังเป็นการลดปัญหาขยะในชุมชนด้วย ผู้สูงอายุที่ได้มาทำ ก็ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่เหงา ไม่เบื่อ ทำแล้วก็เกิดความสุข เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับการทำกระเป๋ารีไซเคิลจากซองกาแฟนี้ ค่อนข้างจะทำยากต้องใช้ความประณีต ในการสานเป็นรูปทรงกระเป๋า ใบหนึ่งก็จะต้องใช้ซองกาแฟ ซองโอวัลติน ประมาณ 500 ซอง พอสานเป็นกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปจ้างใส่ฝาปิดหูจับอีกครั้งหนึ่ง จึงจะได้เป็นกระเป๋ารีไซเคิล ที่มีหลากสีหลายลาย อย่างสวยงาม โดยจะจำหน่ายใบละ 280- 300 บาท แล้วแต่ขนาด ทั้งในที่ทำการของทางกลุ่มและนำไปจำหน่ายตามงานต่างๆ ที่ผ่านมา 4-5 เดือน สมาชิกก็จะมีรายได้คนละ 5,000 บาท

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190714074835950