คพ.ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพ ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ปลาตาย


คพ.ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพ ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ปลาตาย

ฉบับที่ 162/2562 วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คพ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณย่านสะพานกรุงเทพ กรณีปลาตายที่พบลอยอยู่ในแม่น้ำ ส่วนใหญ่เป็นปลาสวายขนาดเล็ก ซึ่งในย่านใกล้เคียง จะมีปลาสวายอยู่มากบริเวณหน้าวัดบุคคโล เขตธนบุรี และหน้าวัดปริวาศ เขตยานนาวา และจากการสอบถามจากประชาชนให้ข้อมูลว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปลาสวายบริเวณหน้าวัดปริวาศตายจำนวนมาก จึงคาดว่าปลาที่พบเห็นลอยตายอยู่ในแม่น้ำเป็นปลาที่ลอยมาจากหน้าวัดปริวาศเป็นส่วนใหญ่

 

นายประลอง กล่าวว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 บริเวณท่าน้ำโรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ มีค่าออกซิเจนในน้ำ (ดีโอ) 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ความเค็ม 0.3 พีพีที (น้ำจืด) บริเวณหน้าวัดบุคคโลมีค่าดีโอ 1.2 มก./ล ความเค็ม 0.3 พีพีที (น้ำจืด) บริเวณหน้าวัดปริวาศมีค่าดีโอ 2.2 มก./ล ความเค็ม 0.3 พีพีที (น้ำจืด) โดยน้ำมีลักษณะขุ่น มีตะกอนแขวนลอยมาก และในช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดต่ำลงมาก จากการสังเกตปลาในบริเวณหน้าวัดยังคงกินอาหารที่มีประชาชนนำมาให้ได้เป็นปกติ ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพน้ำประเมินจากดีโอ ต่ำกว่า 2.0 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 2.0-3.9 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 4.0-5.9 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์ดี

 

สำหรับสาเหตุการตายสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าอาจเกิดจากสาเหตุหลายปัจจัย ได้แก่ ระดับปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ที่ลดลงมาก ทำให้ค่าดีโอลดน้อยลง ประกอบกับมีการให้อาหารปลาหน้าวัดในปริมาณที่มากเกินไป ที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้น้ำบริเวณหน้าวัดมีความสกปรกมากขึ้นจนน้ำมีลักษณะขุ่นข้น โดยลักษณะสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ปลาที่อ่อนแอและปลาขนาดเล็กปรับสภาพไม่ทันจึงได้รับผลกระทบจากตะกอนและระดับออกซิเจนในน้ำที่ลดต่ำลง

 

" บริเวณวัดที่มีปลาอยู่มาก ควรจะต้องมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ โดยเฉพาะเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่ เมื่อน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมาก จะต้องเร่งเติมอากาศ แต่จากเมื่อวานมีฝนตกในเขต กทม. ปริมาณมากสถานการณ์น่าจะดีขึ้น ในส่วนปลาที่ตาย กรมประมง อาจต้องเก็บตัวอย่างปลาไปพิสูจน์ หลังจากนั้นควรเก็บทั้งหมดขึ้นจากแม่น้ำเพื่อมิให้น้ำเน่าเสียมากขึ้นอีก ต่อไป" นายประลอง กล่าวในตอนท้าย
 

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18974