กทม.จัดหาเพิ่มอีก2 เตาเผาขยะติดเชื้อ


          นายชาตรี วัฒนเขจร รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 กทม.โดย สำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรรงบ 240 ล้านบาท เพื่อจัดหาเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 ตันต่อเตา จำนวน 2 เตา พร้อมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของ กทม. ให้สามารถรองรับปริมาณมูลฝอย ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ปัจจุบัน กทม.มีเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อ 2 แห่ง คือที่ศูนย์กำจัดขยะหนองแขมจำนวน 2 เตา สามารถเผาได้วันละ 20 ตัน และ ที่ศูนย์ฯอ่อนนุช จำนวน 2 เตา สามารถเผาได้วันละ 20 ตัน ขณะที่ข้อมูลการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อตามสถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อกับ กทม. จำนวนกว่า 3,000 แห่ง จากทั้งหมดที่มีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯกว่า 5,000 แห่ง สามารถจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อได้เฉลี่ยวัน 40 ตัน.

ที่มา https://www.thairath.co.th/content/1115459