นายกฯเปิดเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" 4 พ.ย. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ปลุกกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ขึ้น เพื่อร่วมกันสร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด การจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณ ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

ทั้งนี้ ได้กำหนดพิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าว ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.น่าน สงขลา ขอนแก่น และพระนครศรีอยุธยา อีกทั้ง มีการเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศอีกด้วย

เพื่อให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง สร้างการรับรู้เรื่องปัญหาขยะให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ จัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง และร่วมกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

ที่มา http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=576372