ชาวบ้าน ต.หนองปรือ พอใจผลการตรวจโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำ


ชาวบ้าน ต.หนองปรือ พอใจผลการตรวจโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำ

ฉบับที่ 167/2562 วันที่ 27 กรกฎาคม 2562

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า ตามที่สื่อมวลชน เสนอข่าวชาวบ้านหนองไม้แก่น ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำสาธารณะ น้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความเป็นห่วงและได้สั่งการด่วนให้ คพ.ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและแจ้งรายละเอียดผลการตรวจสอบให้ประชาชนได้รับทราบ
นายประลอง กล่าวว่า คพ.โดย ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี (ทสจ.ชลบุรี) และเทศบาลเมืองหนองปรือ ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นรางระบายน้ำสาธารณะอยู่หน้าบ้านผู้ร้องเรียน ลักษณะน้ำในรางระบายน้ำสาธารณะ สภาพน้ำมีสีดำ มีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นวัชพืชเน่า รางระบายน้ำที่อยู่เหนือขึ้นไป มีน้ำเสียสีดำไหลมาจากพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการนำดินมามาถมปรับพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่ม ทำให้วัชพืชบนที่ดินเดิมตาย ประกอบกับเป็นพื้นที่ต่ำมีน้ำท่วมขัง และได้เข้าตรวจโรงงานบริษัท บอลเท็ก อินดัสตรี้ จำกัด ให้เช่าพื้นที่ประกอบตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออก จากการตรวจสอบไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต ด้านหลังโรงงานมีบ่อรองรับน้ำฝน จำนวน 1 บ่อ ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อท่อระบายน้ำไหลลงลำรางสาธารณะด้านหลังโรงงาน แต่ท่อระบายน้ำแตกชำรุดทำให้น้ำไหลลงไปรวมกับน้ำในแอ่งที่ของชาวบ้านนำดินมาถมปรับพื้นที่ แล้วเกิดการเน่าเสียของวัชพืชที่ถูกน้ำท่วมขังทำให้เกิดกลิ่นเหม็น
นายประลอง กล่าวต่อว่า จากผลการตรวจสอบและผลตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น สาเหตุที่ทำให้น้ำในรางระบายน้ำสาธารณะเน่าเสียน่าจะเกิดจากน้ำเสียจากการหมักหมมของวัชพืชที่เน่าตายบริเวณพื้นที่ที่ชาวบ้านนำดินมาถมที่ และมีน้ำจากท่อที่แตก ที่ระบายจากบ่อรองรับน้ำฝนของโรงงานบริษัท บอลเท็ก อินดัสตรี้ จำกัด ไหลมารวมกัน และไหลลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ ส่วนสาเหตุปลาตายน่าจะเกิดจากออกซิเจนในน้ำมีค่าค่อนข้างต่ำ การแก้ไขปัญหาเทศบาลเมืองหนองปรือได้ให้โรงงานทำการซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้งที่แตกหรือทำการปิดท่อระบายน้ำ และให้เจ้าของที่ดินร่วมกับโรงงานทำการขุดลอกเลนตะกอนและคราบสีดำที่ลอยอยู่บนผิวน้ำขึ้นมาพึ่งตากแดดไว้เพื่อลดการเน่าเสียของน้ำ รวมทั้งทำคันดินเพื่อป้องกันฝนที่อาจตกลงมาจนทำให้น้ำในบ่อไหลล้นออกสู่ลำรางสาธารณะที่เกิดเหตุปลาตายได้อีก ทั้งนี้กลุ่มชาวบ้านที่ร้องเรียนก็ได้ร่วมตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ ซึ่งเขาพอใจและก็รับทราบถึงสาเหตุและการที่เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว
 

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18986