คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศป่าพรุควนเคร็งและหมอกควันข้ามแดน


คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศป่าพรุควนเคร็งและหมอกควันข้ามแดน

ฉบับที่ 169/2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง จ.นครศรีธรรมราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา มีความเป็นห่วงต่อพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับผลกระทบ และปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น จึงได้สั่งการให้ทีมดับไฟป่าทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าไปดำเนินการในพื้นที่อย่างเร่งด่วน และให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ พร้อมให้ คพ.ตรวจวัดค่าคุณภาพอากาศ เพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนประชาชน โดย คพ.ได้ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และจะรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับรับทราบต่อไป
นายประลอง กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาหมอกควันพื้นที่ภาคใต้ จะเกิดในช่วงเดือนกรกฏาคม - กันยายน โดยมีสาเหตุหลักจากการจุดไฟในพื้นที่และเกิดการลุกลามเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าพรุ เและปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ ที่พบจุดความร้อนจำนวนมากในช่วงดังกล่าวเนื่องจากเป็นฤดูแล้งในภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ ซึ่งสถานการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาคใต้ของประเทศไทยมีสถานการณ์รุนแรงที่สุดในปี 2558 โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 360 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม) และจำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (120 มคก./ลบ.ม) จำนวน 11 วัน ส่วนในปี 2560 ? 2561 พบ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสุด 121 มคก./ลบ.ม เกินค่ามาตรฐานเพียง 1 วัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 วันนี้ (2 สิงหาคม ) ภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ ได้ประกาศยกระดับการแจ้งเตือนอยู่ในระดับที่ 2 คือปริมาณจุดความร้อนมีจำนวนมากกว่า 150 จุด ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป ซึ่ง คพ. ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ และปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์และแอพลิเคชั้น Air4Thai และสถานการณ์จุดความร้อนและสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียนที่เว็บไซต์ http://asmc.asean.org/
จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง รมว.ทส. ได้มอบเป็นนโยบาย ในการประชุมมอบนโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ใน ทส. ว่าให้ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน ให้ประชาชนเป็นหัวใจสำคัญ ดังเช่นปัญหาไฟไหม้ป่าที่พรุควนเคร็ง หากได้รับความร่วมมือจากประชาชน ปัญหาก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดก็จะไม่รุนแรงและลดลงได้อย่างรวดเร็ว นายประลอง กล่าว
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=18992