สภา กทม.ตั้งคณะ กก. แก้ปัญหาขยะตกค้าง


สภา กทม.ตั้งคณะ กก. แก้ปัญหาขยะตกค้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภา กทม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค.2560 นายชยาวุฒิ ศิริยุทธ์วัฒนา สมาชิกสภา กทม. ได้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของ กทม. โดยระบุว่า กทม.ใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมูลฝอยปีละประมาณ 6,000 ล้านบาท และใช้เจ้าหน้าที่กว่า 10,300 คน แต่ยังคงมีขยะตกค้างในพื้นที่จำนวนมาก จึงขอให้สภา กทม.ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการเพื่อให้การจัดเก็บขยะของ กทม.มีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณขยะตกค้างและประหยัดงบประมาณของ กทม.ได้ ขณะที่นายอภิรักษ์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภา กทม. กล่าวว่า พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ปี 2560 ได้เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมกับ อปท.ในการบริหารจัดการขยะ โดยไม่ต้องเข้า พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ ปี 2556 รวมทั้งอนุญาตให้ภาครัฐหรือเอกชนที่จัดการเรื่องดังกล่าว นำสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเรื่องดังกล่าว 11 ราย กำหนดระยะเวลาในการศึกษา 120 วัน.

ที่มาhttps://www.thairath.co.th/content/1096404