"กรมอุทยาน" ชี้ไทยปลอดปัญหาค้าสัตว์ป่าพท.สามเหลี่ยมทองคำ


วันที่4 พ.ย.2560 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรณีที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) เปิดเผยรายงาน 10 อันดับสัตว์ป่าที่มีการลักลอบซื้อขายมากที่สุด เช่น เสือโคร่ง ช้าง หมี ตัวลิ่น โดยอ้างอิงข้อมูลจากองค์กร TRAFFIC ซึ่งเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เสนอรายงานว่า ในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่รอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือไทย ลาว และเมียนมา เป็นตลาดรับซื้อขายสัตว์ป่าสายพันธุ์หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อชีวิตสัตว์ป่า และเรียกร้องให้ปิดตลาดเหล่านี้ 

การนำเสนอข้อมูลอาจทำให้เข้าใจผิดได้ว่า ประเทศไทยปล่อยปละละเลยให้มีตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎ หมาย ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานขององค์กร TRAFFIC พบว่ารายงานฉบับนี้ เป็นผลการศึกษาสำรวจตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศเมียนมา ตลาดท่าขี้เหล็ก และตลาด Mongla และประเทศลาวในตลาด Luang Namtha และในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ ไม่ได้มีพื้นที่ศึกษาในประเทศไทยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ Mr.Chrisgel Ryan Cruz เจ้าหน้าที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ที่ปฏิบัติงานในเขตอนุภาคลุ่มน้ำโขง ยังยืนยันว่า ไม่มีตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเขตแดนไทย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลขององค์การตำรวจสากลที่ระบุว่า ตลาดการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ที่สำคัญคือตลาดท่าขี้เหล็กในเมียนมา และชายแดนฝั่งลาว ไม่ปรากฏในฝั่งชายแดนไทย เนื่องจากการควบคุมป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อตัดวงจรอย่างเข้มงวด

โดยเฉพาะสัตว์ป่าประเภท แรด และเลียงผา เสือโคร่ง ช้าง หมี ลิ่น นกเงือก กระทิง เสือดาว และเต่า  เป็นสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองตามกฏหมายไทย ซึ่งห้ามล่า ค้า และมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด ทำให้สัตว์ป่าดังกล่าวได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด

ที่มา http://news.thaipbs.or.th/content/267441