สอน.ร่วมสถาบันพลาสติก เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ” ทำจากอ้อย


สอน.ร่วมสถาบันพลาสติก เปิดตัว “ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ” ทำจากอ้อย

30 สิงหาคม 2562 

 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ร่วมกับสถาบันพลาสติก เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างความตระหนักในการลดการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก มาเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้น โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ถนนพระราม 6 ทั้งนี้จากการส่งเสริมของภาครัฐ ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ให้ตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมใหม่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) และสถาบันพลาสติกจึงได้ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืชเศรษฐกิจของไทยอย่าง “อ้อย” ให้สามารถแปรรูปเป็นพลาสติกในรูปแบบต่างๆ เช่น แก้วน้ำพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอีกด้วย ซึ่งในปีนี้ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เห็น และสามารถจับต้องได้ง่าย ส่วนในปีต่อไปจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไป เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่าความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานครั้งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จากเดิมที่อ้อยสามารถผลิตได้เพียงน้ำตาล ให้สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้น เช่น การนำไปผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ในหลายรูปแบบ เช่น จาน ชาม แก้วน้ำพลาสติก และหลอดพลาสติกชีวภาพ เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ภายใต้การผลักดันของภาครัฐที่ต้องการให้อุตสาหกรรมของไทยมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโลก และยังเป็นการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สูงขึ้นอีกด้วย รวมถึงปัจจุบันทิศทางของผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสีเขียวที่เริ่มเป็นกติกาสากลของโลก ส่งผลให้ในหลายประเทศต่างกำหนดมาตรการต่างๆออกมา เพื่อลดปัญหาเรือนกระจกและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยเราตระหนักในปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และพลาสติกคือตัวปัญหาใหญ่มาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเรา โดยปริมาณการใช้ในแต่ละปีที่ผ่านมาได้สร้างปัญหาขยะให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะกับแก้วน้ำพลาสติกที่ใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วไป แต่นับจากนี้หลังจากที่ได้ร่วมมือกันกับทาง สอน.เพื่อหาแนวทางร่วมกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมพลาสติกชีวภาพให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เราจึงอยากจะสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง โดยวันนี้เราได้ นำแก้วน้ำพลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งผ่านการออกแบบและปรับปรุงให้สวยงาม พร้อมใช้งาน มามอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1649121