จังหวัดตรัง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก


จังหวัดตรัง เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก

2 กันยายน 2562 

 

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่ารัฐบาลได้กำหนดโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ปี 2561-2573 ตั้งเป้าหมาย ลด ละ เลิก ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน โดยในปี 2565 จะเลิกใช้พลาสติก 4 ชนิด  คือ ถุงหูหิ้วที่หนาน้อยกว่า 36 ไมครอน , กล่องโฟมบรรจุอาหาร , หลอดพลาสติก และแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ทั้งนี้จังหวัดตรังได้เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ให้ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องปัญหาขยะพลาสติก ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งนับเป็นเรื่องสำคัญที่จะนำมาสู่การการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และช่วยกันปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่กลายมาเป็นขยะที่จังหวัดตรังต้องนำไปสู่กระบวนการกำจัด ในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ การฝังกลบ ซึ่งใช้เวลายาวนานหลายร้อยปีกว่าที่ขยะพลาสติกเหล่านี้จะย่อยสลาย

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190902085835204