จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม…อบต.ผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เร่งปรับภูมิทัศน์วัดผาตากเสื้อ และต้นน้ำน้ำตกธารทอง หลังพบขยะจำนวนมาก


จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม…อบต.ผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เร่งปรับภูมิทัศน์วัดผาตากเสื้อ และต้นน้ำน้ำตกธารทอง หลังพบขยะจำนวนมาก

5 กันยายน 2562 

 

บริเวณทางขึ้นวัดผาตากเสื้อ และบริเวณต้นน้ำ น้ำตกธารทอง ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และบริเวณรอบวัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ค (Sky Walk) นายมงคล เพ็งสมภาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง นายอิสระ พัวตนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง นายปฐมพร สมจิตต์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าหนองคาย นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง,เจ้าหน้าที่ ตชด.245,เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่า,เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกธารทอง,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นค.2 ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สังคม,เจ้าหน้าที่จากที่ว่าการอำเภอสังคม,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาตั้ง และจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยการอำนวยการของ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม,นายนนทพัฒน์ กิจรักษา ปลัดอาวุโสอำเภอสังคม ,พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผกก.สภ.สังคม, พ.ต.ต.ถาวร ช่างไชย ผบ.ร้อย ตชด.245 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ด้วยการรณรงค์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะจนสะอาดเรียบร้อยน่ามองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง กล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าว (บริเวณน้ำตกธารทอง และทางขึ้นวัดผาตากเสื้อ) มี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกัน แบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ,หมวดทางหลวงสังคม, ซึ่งทุกหน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะ ตั้งแต่ทางขึ้นวัดผาตากเสื้อไปจนถึงบริเวณวัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ค (Sky Walk) สำหรับปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกธารทองและทางขึ้นวัดผาตากเสื้อ มีมานานแล้ว ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวนี้ออกไปเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบปัญหา ที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น อีกทั้งปัญหาที่เกิดจากชาวบ้านหลายพื้นที่แห่กันมาเก็บเห็ดและหาของป่า ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมาก เนื่องจากการนำขยะเข้าไปในป่าแล้วไม่นำออกมาด้วยคือทิ้งไว้ในป่า ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา วิธีการ หรือมาตรการที่จะมาดูแลกำจัดขยะจากแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ที่ดีที่สุดก็คือ การอาศัยจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวเอง รวมทั้งชาวบ้านที่มาเก็บเห็ดและหาของป่า เป็นเรื่องที่ต้องตระหนักว่าแม้เจ้าหน้าที่จะกวดขันดูแลเรื่องนี้แค่ไหนก็ไม่มีกำลัง หรือสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมีจิตสำนึกเรื่องนี้จึงสำคัญที่สุด ปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เพราะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงจำนวนขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ทางเดียวที่จะช่วยรักษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้ทรงคุณค่าต่อไปได้ คือ ทุกฝ่าย ทุกคนที่เข้าไปในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องช่วยกันลดขยะ นอกจากไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายเองไม่ได้ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋อง แล้ว หากนำเข้าไปก็ควรเก็บออกมาด้วยทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้วางมาตรการเพื่อจัดการกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้นักท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการจัดการกับชาวบ้านที่เดินทางเข้าป่าเพื่อเก็บเห็ดและหาของป่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะในป่า สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190905120130397