จังหวัดสงขลาฟ้าหลัวหมอกควันเกาะสุมาตราปกคลุม


จังหวัดสงขลาฟ้าหลัวหมอกควันเกาะสุมาตราปกคลุม

5 กันยายน 2562 

 

สภาพอากาศในจังหวัดสงขลามีหมอกควันปกคลุมหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ทัศนวิสัยการมองเห็นเหลือเพียงระยะ  300 เมตร แต่ยังมีแสงแดดส่องลงมาถึงพื้น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 รายงานสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้วันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12-55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง  พัดหอบหมอกควันไฟป่าจากเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมในพื้นที่โดยตรวจสอบพบจุดไฟไหม้บนเกาะสุมาตราเพิ่มมากขึ้น  โดยอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่  55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (จากค่ามาตรฐานที่ค่า pm2.5 ไม่ควรเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เช่นเดียวกับจังหวัดสตูล ปัตตานี และยะลา ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กอยู่ที่  47  42 และ 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากวานนี้.-สำนักข่าวไทย

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/jmW3aJV