จังหวัดกระบี่ชี้แจง‘ป่าในช่องป่าโอโซนฯ’เป็นขยะตกค้างเร่งเก็บกวาดพร้อมนำถังขยะมาวาง


จังหวัดกระบี่ชี้แจง‘ป่าในช่องป่าโอโซนฯ’เป็นขยะตกค้างเร่งเก็บกวาดพร้อมนำถังขยะมาวาง

6 กันยายน 2562

 

นายอาดีต  ชายกุล ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขาจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่า บนเส้นทางถนนเพชรเกษม บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าในช่องฝั่งตะวันตก ถนนสาย 3 บ้านในช่อง ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  ซึ่งเป็นสถานที่โครงการป่าในช่องป่าโอโซนจังหวัดกระบี่  ป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของประชาชน และถนนสายโรแมนติกโรส มีขยะจำนวนมากทำให้เสียทัศนียภาพ และโครงการดังกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น โดยข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่า  เป็นขยะที่ตกค้างหลงเหลือจากการจัดงานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังจะเก็บแต่เนื่องจากฝนตกหนัก ทำให้จัดเก็บในวันจัดงานไม่ทัน จึงมาเก็บวันถัดไปแต่ฝนก็ยังตกหนักอีก หลังจากนี้จะให้เจ้าหน้าที่มาจัดเก็บขยะที่ตกค้างในโอกาสต่อไป และจะจัดถังขยะมาวางไว้ในป่าในช่องป่าโอโซนฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทิ้งขยะลงในถังให้เป็นที่เป็นทาง พร้อมติดป้ายรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวทิ้งขยะลงในถัง และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในด้านต่างๆ  จึงให้พัฒนาป่าในเขตเมืองเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและสร้างความสุขให้ประชาชนโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบโครงการนี้ ในส่วนของจังหวัดกระบี่ สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

ที่มา: https://www.naewna.com/likesara/438551