ธรรมนัส ลงมือผ่าตัดใหญ่ ปัญหาที่ดินส.ป.ก.


ธรรมนัส ลงมือผ่าตัดใหญ่ ปัญหาที่ดินส.ป.ก.

10 กันยายน 2562

 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัด (สปจ.) ทุกจังหวัด ส่งบัญชีผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.มาทั้งหมดโดยเร็ว รวมทั้งและภายในเดือนนี้จะเรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินส.ป.ก.ทั่วประเทศ ทันทีหลังจากเสร็จภารกิจดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เกษตรกร ประสบอุทกภัย “สั่งการส.ป.ก.ทุกพื้นที่ดูปัญหาทั้งหมดและแจกแจงปัญหาเป็นรายพื้นที่  ซึ่งมีพื้นที่ส.ป.ก. 40 ล้านไร่ทั่วประเทศ พบการใช้ผิดวัตถุประสงค์จำนวนเท่าไหร่ กี่ราย พื้นที่ใด อยู่ในมือนายทุน พื้นที่ทับซ้อนหน่วยงานอื่น พื้นที่ส.ป.ก.ที่เปลี่ยนสภาพไปไม่เหมาะสมกับการทำเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานจะดำเนินการแก้ไขทั้งระบบได้ให้นโยบาย เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ไปแล้ว ว่าต้องยึดคืนกลับมาเป็นของหลวงก่อนและจัดสรรให้ประชาชนเท่านั้น” รวมทั้งให้ฝ่ายกฏหมายส.ป.ก.พิจารณา ในประเด็นเรื่องกิจการเหมืองแร่ เหมืองทองคำ  ขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียมในพื้นที่ส.ป.ก. ด้วยว่าส.ป.ก.จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร หลังจากศาลปกครองมีคำสั่งไม่ให้ส.ป.ก.ต่อใบอนุญาตให้กับกิจการเหมืองแร่ เหมืองทองคำหลายแห่ง เพราะไม่อยู่ในวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินของส.ป.ก.

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/agricultural/387618