เจ้าหน้าที่พบไมโครพลาสติกในปลาทู จากการเก็บตัวอย่างที่หาดเจ้าไหม


เจ้าหน้าที่พบไมโครพลาสติกในปลาทู จากการเก็บตัวอย่างที่หาดเจ้าไหม

10 กันยายน 2562

 

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ได้เปิดเผยข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างปลาทู บริเวณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ในการศึกษาไมโครพลาสติกในสัตว์ทะเล เพื่อนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของขยะประเภทไมโครพลาสติกจากการกินอาหารของปลาทู โดยจากผลของการตรวจพิสูจน์ปลาทู ขนาดประมาณ 17 เซนติเมตร พบว่ามีไมโครพลาสติกในกระเพาะของประทู ประกอบไปด้วยลักษณะที่เป็นเส้นใย แท่งสีดำ และกลิตเตอร์ โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ถึงผลกระทบต่อมนุษย์หากนำสัตว์น้ำที่มีไมโครพลาสติกมารับประทาน อย่างไรก็ตามจุดบริเวณชายหาดเจ้าไหม เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จากการสำรวจและร่วมเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ จังหวัดตรัง และนักศึกษาสหกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พบขยะเป็นจำนวนมากกว่า 200 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นขยะจากพลาสติกทั้งสิ้น

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/758282.html