คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว


คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว

     กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพอากาศทั่วประเทศ พบคุณภาพอากาศในช่วงปลายปีดี เหมาะแก่การท่องเที่ยวในหน้าหนาวช่วงปลายปีถึงต้นปี ในทุกพื้นที่ของประเทศ

     นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในระหว่างวันที่ 6 ? 17 พฤศจิกายน 2560 พบว่า คุณภาพอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระดับดีถึงปานกลาง มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในช่วง ระหว่าง 15 - 63 อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพอากาศเหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงช่วงปลายปีถึงต้นปี สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในภาคเหนือ พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 12 - 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองต่ำสุด ที่ 12 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับในภาคอื่นๆ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนเช่นเดียวกัน

     จากสถิติคุณภาพอากาศในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าคุณภาพอากาศทั่วประเทศในช่วงปลายปี อยู่ในระดับดีถึงปานกลาง ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เหมาะต่อการทางท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real time ของประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือจากแอพพลิเคชั่น air4thai ดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ iOS และ Android

     ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว มักประสบปัญหาปริมาณขยะในแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งขยะที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและสิ่งสกปรก ดังนั้น คพ. จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ โดยการไม่นำสิ่งของที่จะก่อให้เกิดขยะเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยว และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงทิ้งขยะลงถังให้ถูกประเภท เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป