“เสือโคร่ง” ของกลางป่วยโรคอัมพาตลิ้นกล่องเสียงตาย 86 ตัว


“เสือโคร่ง” ของกลางป่วยโรคอัมพาตลิ้นกล่องเสียงตาย 86 ตัว

14 กันยายน 2562 

 

ขณะนี้มีรายงานว่าเสือโคร่งของกลางที่ยึดจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี มาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี ตายแล้วอย่างน้อย 50 ตัว โดยมีรายงานว่าตายจากที่อาการโรคอัมพาตลิ้นกล่องเสียง พบว่าส่วนหนึ่งมาจากภาวะความเครียดของเสือ ทำให้ร่างกายอ่อนแอ แหล่งข่าวระบุว่าพบอาการของโรคอัมพาตลิ้นกล่องเสียงในเสือโคร่งของกลาง มาตั้งแต่แรกรับมาดูแลที่เขาประทับช้าง ในช่วงเดือน มิ.ย.2559 ซึ่งแม้จะมีการจัดการสุขภาพเสือและดูแลสุขอนามัย มาเรื่อยๆ แต่พบว่ากลุ่มเสือโคร่งที่ตายส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ไซบีเรียที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ในครอบครัวเดียวกันจนเลือดชิดที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ถือเป็นโรคที่มักพบในกลุ่มเสือ และกลุ่มแมว ซึ่งหลังจากเริ่มทยอยตาย เริ่มตายตัวแรก 11 พ.ค.2559 ก็ยังเริ่มตายเรื่อยมาจนถึงปีนี้ โดยได้สรุปข้อมูลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช รับทราบข้อมูลแล้ว ส่วนซากเสือของกลางได้จัดการซาก บางส่วนมีการแช่ฟอร์มาลีน และฝังตามหลักวิชาการ ข้อมูลยืนยันว่าเสือโคร่งของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัวฯ ที่ยึดไว้โดยกรมอุทยานฯ มีจำนวน 147 ตัว เมื่อช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.2559  ซึ่งถูกแบ่งออกไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง 85 ตัว แต่ตายไปแล้ว 54 ตัว ส่วนเสือโคร่งอีก 62 ตัวส่งไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี ตายแล้ว 32 ตัว ขณะที่แหล่งข่าวอีกคนหนึ่ง ระบุว่าหากเสือของกลางไม่ได้ตายโดยกะทันหัน หรือตายจำนวนมาก เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่ เช่น สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์จะรายงานเหตุ แจ้งความ และเก็บรักษาซากเพื่อการตรวจสอบ พร้อมยกตัวอย่างกรณีเสือดาวที่คนเลี้ยงไว้ที่บ้านพัก ลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยง เมื่อถูกยึดมาไว้ในกรงก็จะเกิดความเครียด ตัวแข็ง จนกระทั่งเจ้าของเสือต้องขอมานอนในกรงด้วยหลายเดือน กว่าจะหายเครียด ซึ่งเสือเลี้ยงจะสูญเสียสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าแล้ว แม้การเลี้ยงดู การให้อาหาร กรง คอก จะเป็นไปตามมาตรฐาน ก็อาจจะเกิดความเครียดได้ ไทยพีบีเอสออนไลน์ เคยลงพื้นที่เมื่อเดือน ต.ค.2561 เพื่อติดตามความเป็นอยู่สัตว์ป่าของกลางในคดีค้าสัตว์ป่า ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี มีสัตว์ป่าทั้งหมด 64 ชนิด 597 ตัว โดยจำนวนนี้มีเสือโคร่งสายพันธุ์ไซบีเรีย 85 ตัว ที่ยึดจากวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน โดยขณะนั้น นายบรรพต ระบุว่าเสือโคร่งบางส่วนได้รับการผ่าตัดรักษาอัมพาตลิ้นกล่องเสียง ซึ่งเกิดจากความเครียด จนทำให้สุขภาพอ่อนแอ ลักษณะเดียวกับคนที่เป็นไข้ หรือโรคภูมิแพ้ เมื่อลิ้นกล่องเสียงบวม เสือจะหายใจไม่สะดวกและเสี่ยงตายได้ สัตวแพทย์และสัตวบาลจึงต้องดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิด พร้อมสังเกตพฤติกรรมการเดิน การกิน การนอน หากพบความผิดปกติจะเข้ารักษาทันที สำหรับเสือโคร่งของกลางจากวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโน ถูกตรวจสอบ และยึดเป็นของกลาง โดยกรมป่าไม้ ตั้งแต่ 12 มิ.ย. 2544 เนื่องจากวัดครอบครองเสือโคร่ง สัตว์ป่าคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 โดยไม่ได้รับอนุญาต แต่กรมป่าไม้มอบหมายให้สัตวแพทย์สมชัย วิเศษมงคลชัย เป็นผู้ดูแลเสือของกลางและฝากไว้เลี้ยงไว้ที่วัดนี้ จากเดิมที่มีพ่อแม่เสือของกลางเพียง 7 ตัว ผ่านมาเกือบ 15 ปีจำนวนเสือโคร่งเพิ่มขึ้นเป็น 148 ตัวในท่ามกลางการร้องเรียนจากชาวต่างชาติ เรื่องการทรมานเสือด้วยการล่ามโซ่ การเลี้ยงดูเสือที่ไม่ดี ตลอดจนความปลอดภัย และยังถูกระบุเป็นแหล่งลักลอบค้าเสือ จนรัฐบาลไทยถูกตั้งคำถามจากไซเตสต่อมาในเดือนพ.ค.-มิ.ย.2559 กรมอุทยานฯใช้กฎหมายบังคับย้ายเสือโคร่งมาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง และเขาสน จังหวัดราชบุรี

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/284196