อีกระลอก! หมอกควันไฟป่าประเทศอินโดนีเซียกระทบพื้นที่อำเภอเบตง


อีกระลอก! หมอกควันไฟป่าประเทศอินโดนีเซียกระทบพื้นที่อำเภอเบตง

18 กันยายน 2562

 

ควันไฟไหม้ป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ปกคลุมหลายพื้นที่ในจังหวัดยะลา โดยเฉพาะอำเภอเบตง ที่มีหมอกควันปกคลุมหนา เนื่องจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อากาศไม่หมุนเวียน นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตงกล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอเบตง พบว่าค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนจึงควรระวังปัญหาสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือระคายเคืองตา ควรลดเวลาทำกิจกรรมการแจ้ง และควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากมีความจำเป็น และได้นำหน้ากากอนามัยมาเตรียมไว้ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไว้แล้ว หากประชาชนมีอาการดังกล่าว สามารถมาขอรับได้ทันที นอกจากนี้จากการติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย พบจุดความร้อนมีปริมาณมากเมื่อ วันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา คาดว่าหมอกควันที่ปกคลุมภาคใต้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามา เมื่ออากาศปิดทำให้หมอกควันยังคงปกคลุมอีกทั้งพื้นที่อำเภอเบตงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อากาศไม่หมุนเวียน

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/103726