ไมโครพลาสติกกับการเติบโตของหนอน


ไมโครพลาสติกกับการเติบโตของหนอน

20 กันยายน 2562

 

นักวิทยาศาสตร์ เผยว่าพลาสติกขวดและถุงบรรจุภัณฑ์ที่ถูกทิ้งหรือฝังกลบในดิน ทำให้หนอนและไส้เดือนดินสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 3.1 ในระยะเวลา 30 วัน โดยในช่วงเวลาเดียวกันไส้เดือนดินที่อยู่ในดินไม่มีพลาสติกจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลเพราะหนอนหรือไส้เดือนดินถือเป็น “นิเวศวิศวกรรม” เนื่องจากมันจะกินสารอินทรีย์ที่ตายแล้ว นำไปสู่ความพร้อมของสารอาหารโดยรวม อีกทั้งการชอนไชดินยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ช่วยระบายน้ำ และป้องกันการพังทลายของดิน เมื่อหนอนและไส้เดือนดินสูญเสียน้ำหนัก กลายเป็นมีลักษณะแคระแกร็น มันก็สามารถทำลายความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวม ได้ โดยจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศของดินในหลายด้าน เช่น การเจริญเติบโตของพืช อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดพลาสติกจึงทำให้หนอนและไส้เดือนดินน้ำหนักลดลง.

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1664310