คพ.แจง ท้องฟ้า กทม.มัว เกิดจากหมอกฝน


คพ.แจง ท้องฟ้า กทม.มัว เกิดจากหมอกฝน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 183/2562 วันที่ 20 กันยายน 2562

 

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน23สถานี และกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 สถานี ในช่วงวันที่ 19 กันยายน 2562 ถึงปัจจุบัน พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีแนวโน้มลดลงจากวันก่อนหน้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก
นายประลอง กล่าวว่า สำหรับลักษณะอากาศที่มีหมอกปกคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วง 1 - 2 วันที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าไม่ใช่หมอกควันที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นหมอกฝน ซึ่งเป็นสภาวะปกติที่จะเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักหรือต่อเนื่องทำให้บรรยากาศมีความชื้นสูงประกอบกับช่วงเช้ามีอากาศเย็น อันเกิดจากความ กดอากาศจากทางเหนือแผ่ปกคลุมลงมาถึงกรุงเทพมหานครทำให้เกิดเป็นลักษณะหมอกฝนปกคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าสภาวะดังกล่าวนี้ จะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 กันยายนนี้ โดยลักษณะของฝนตกหนักเช่นนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดการสะสมของฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพมหานครได้อีกส่วนหนึ่ง
สำหรับสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ที่ได้รับอิทธิพลจากหมอกควันไฟป่าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมากบริเวณพื้นที่สุมาตราและกาลิมันตัน ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าว และทิศทางลมได้พัดพาหมอกควันมายังพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ส่งผลให้จังหวัดสงขลาและยะลา มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5สูงเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนจังหวัดสตูล ตรัง นราธิวาส และปัตตานี พบปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ อิทธิพลจากหมอกควันและกระแสลมดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=19095