หมอกควันภาคใต้ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก - ดี


หมอกควันภาคใต้ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก - ดี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ฉบับที่ 186/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส รับฟังการดำเนินงานในพื้นที่ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำความเข้าใจในสถานการณ์และดูแลประชาชนในเรื่องสุขภาพ และการทำกิจกรรมในพื้นที่ ล่าสุดสถานการณ์ PM2.5 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี

 

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ ประจําวันที่ 25 กันยายน 2562 ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชม. ณ เวลา 09.00 น. มีค่าอยู่ระหว่าง 15 - 37 ไมโครกรัม/ลูกบากศ์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก - ดี
นายวิจารย์ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาข้อมูลรายชั่วโมงของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคใต้ พบว่า ฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มลดลงในทุกพื้นที่ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยพบว่า ภาคใต้ตอนล่างได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดไปยังตะวันตกเฉียงใต้ จึงทำให้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่บรรเทาลง ประกอบกับสถานการณ์จุดความร้อนในภูมิภาคอาเซียนตอนล่างมีแนวโน้มลดลง ซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียม NOAA-20 พบจุดความร้อนจำนวนมากในพื้นที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว โดยในวันที่วันที่ 24 กันยายน 2562 พบจุดความร้อนจำนวน 382 จุด ลดลงจากวันก่อนหน้าเกือบเท่าตัว และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยไม่พบจุดความร้อน
นายวิจารย์ กล่าวอีกว่า จากการติดตามสภาพอุตุนิยมวิทยา ล่าสุดพบว่าทิศทางลมเปลี่ยนแปลง หมอกควันจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราน้อยลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมากทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ และกรมควบคุมมลพิษ ยังคงติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ รวมทั้งได้ประสานไปยังกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ ต่อไป
 

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)
ที่มา http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2019&id=19098