ลมหนาวมา กับข่าวร้าย!ฝุ่นพิษ PM2.5 บางพลัด-บางเขนเริ่มกระทบสุขภาพ


ลมหนาวมา กับข่าวร้าย!ฝุ่นพิษ PM2.5 บางพลัด-บางเขนเริ่มกระทบสุขภาพ

26 กันยายน 2562

 

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 26 ก.ย.62 เวลา 08.00 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่กทม. พบว่าเกินค่ามาตรฐาน จำนวน 2 เขต คือ เขตบางพลัด และเขตบางเขน โดยตรวจวัดได้ในช่วง 32-60 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยมีหลายเขตที่ค่าฝุ่นเริ่มเพิ่มขึ้นแตะคาบเส้น) ขณะที่กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑลวันนี้ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสารมลพิษทางอากาศี่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 30-59 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ, ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้าน www.airvisaul.com ได้รายงานสภาพอากาศเมืองทั่วโลกที่มีความเสี่ยงมลพิษจากฝุ่น PM 2.5 เมื่อเวลา 08.47 น.ของวันที่ 26 ก.บ.62 ซึ่งปรากฏว่าประเทศไทย ติดอันดับ 50 เมืองของโลกที่มีมลพิษ โดยกทม.อยู่ในลำดับที่ 19 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 108 และเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 22 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 97

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/105313