กทม.-2 จังหวัดอ่วม ฝุ่นพิษเกินอีกระลอก เขตบางพลัดพุ่ง 60 ไมโครกรัม


กทม.-2 จังหวัดอ่วม ฝุ่นพิษเกินอีกระลอก เขตบางพลัดพุ่ง 60 ไมโครกรัม

27 กันยายน 2562

 

กทม.-ปริมณฑล 2 จังหวัด ค่า PM2.5 เกินมาตรฐานอีกระลอก เหตุจากความกดอากาศแผ่มาปกคลุมกอปรกับลมสงบ อากาศนิ่งทำให้ฝุ่นพิษสะสม โดยกทม. 3 เขต“บางพลัด บางเขน บางซื่อ” หนัก โดยเฉพาะช่วงรถติด บริเวณที่มีการก่อสร้าง เร่งประสานสำนักงานเขตแก้ปัญหา นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) หรือ PM 2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 30-60 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) บริเวณเขตบางเขน 51 มคก./ลบ.ม. เขตบางพลัด 60 มคก./ลบ.ม. อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 53 มคก./ลบ.ม. และ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 59 มคก./ลบ.ม. เนื่องจากยังคงได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศที่แผ่ลงมาจากภาคเหนือ ลมสงบ อากาศนิ่ง ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละออง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ขอให้เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศตามเวลาจริง (Real Time) ได้ที่ https://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ค่าฝุ่น pm 2.5 ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วัดเมื่อเวลา 08.00 น.ว่า พบ 3 พื้นที่ค่าฝุ่นละอองเกินกว่ามาตรฐาน อยู่ที่ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. แต่ปรากฏว่าขณะนี้เกินไป 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. เขตบางพลัด บริเวณในสำนักงานเขตบางพลัด มีค่า 60 มคก./ลบ.ม. 2. เขตบางเขน ในสำนักงานเขตบางเขน มีค่าเท่ากับ 51 มคห./ลบ.ม. 3. เขตบางซื่อ ในสำนักงานเขตบางซื่อ มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม. ขณะที่ดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก-ปานกลาง มีเพียงเขตบางพลัด, เขตบางซื่อ และเขตบางเขน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นายชาตรี วัฒนขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ที่พบค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้นใน 3 พื้นที่นั้น อาจเกิดขึ้นบางช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดขัดหรือมีการก่อสร้างบริเวณนั้น ซึ่งค่าเฉลี่ยที่เกินไม่ได้หมายความว่าจะเกินทุกวัน อย่างเขตบางพลัด และเขตบางเขน กำลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าและสร้างอุโมงค์ ดังนั้นจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเขต สำนักการโยธา และสำนักสิ่งแวดล้อมเข้าไปตรวจสอบแก้ปัญหาในจุดที่มีการก่อสร้างให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ .2522 ให้ฉีดน้ำป้องกันฝุ่นตามวิธีที่อยู่ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับคุณภาพอากาศที่อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือระดับสีส้ม สำนักสิ่งแวดล้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และ เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ห่วงใยปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ จึงมอบให้ทำหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมให้กำหนดมาตรการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้เป็นการเร่งด่วน พร้อมทั้งมอบหมายให้ ตนประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดการดูแล ป้องกันด้านสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน และได้รับมอบหน้ากากอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง นำไปมอบให้นักเรียนในพื้นที่วิกฤต 3 โรงเรียน ในอำเภอเมืองตรัง ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากขึ้น

ที่มา: https://www.naewna.com/local/443422