เช้านี้ค่าฝุ่นดีขึ้น-บางคอแหลมยังเกินมาตรฐาน


เช้านี้ค่าฝุ่นดีขึ้น-บางคอแหลมยังเกินมาตรฐาน

2 ตุลาคม 2562

 

กรุงเทพมหานครรายงานผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ในเวลา 06.00-08.00 น. พบว่าในช่วงเช้าวันนี้ สามารถตรวจวัดได้ค่าฝุ่น PM2.5 ได้ 26-53 มคก./ลบ.ม. หรือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35 มคก./ลบ.ม. ขณะที่จากการตรวจวัดพบฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 เขต คือ ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ซึ่งวัดได้ 53 มคก./ลบ.ม. ทั้งนี้ โดยรวมถือว่าค่าฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนมาก เนื่องจากเมื่อคืนมีฝนฟ้าคะนองแถบพื้นที่ฝั่งธนบุรีลักษณะฝนปานกลาง-หนัก กลุ่มฝนขยายตัวและลมทะเลพัดพาความชื้นเข้ามาต่อเนื่อง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/social/news_501938/