จังหวัดขอนแก่นประชุมแก้ไขมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นยักษ์เขียว เพื่อดูดฝุ่นพิษทางอากาศ


จังหวัดขอนแก่นประชุมแก้ไขมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นยักษ์เขียว เพื่อดูดฝุ่นพิษทางอากาศ

5 ตุลาคม 2562

 

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า คณะทำงานแก้ไขและตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 PM10 และ O3 จังหวัดขอนแก่น พร้อมนำเสนอนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองของจังหวัดขอนแก่น เครื่องดูดฝุ่น PM2.5 แบบสมาร์ทไฮบริดโซล่าร์เซลล์ หรือยักษ์เขียว โดยอาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิศวกรรมกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานเพื่อการจัดการภัยพิบัติ มาติดตั้งที่หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่น PM 2.5 ไมครอน ใช้สำหรับดูดฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อบำบัดอากาศพื้นที่โล่ง หรืออากาศภายนอกอาคาร สถานที่ต่างๆ และการเติมอากาศที่สะอาด ด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก โดยการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมฝุ่น PM 2.5 และลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น บรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน หรือไม่ให้ส่งผลกระทบสุขภาพอนามัยของประชาชน และให้ดำเนินการตามมาตรการลดการเผาอ้อย ให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการลดการเผาในทุกพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เกษตร สถานที่กำจัดขยะ เผาขยะในชุมชน การเผาในพื้นที่อนุรักษ์ ทำความสะอาดถนน เข้มงวดแหล่งกำเนิด เช่น ตรวจจับรถควันดำ โรงงานที่เสี่ยงก่อให้เกิดฝุ่นละออง การประสานขอความร่วมมือจากจังหวัดใกล้เคียงเพื่อช่วยรณรงค์ลดการเผา ในกรณีที่การป้องกันไม่ประสบผล ให้จัดทำคู่มือการปฏิบัติ SOP ส่งให้โรงเรียน หรือประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบ ให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  จัดเตรียมความพร้อมหน้ากากป้องกันฝุ่น การประชาสัมพันธ์ การให้โรงเรียนมีส่วนร่วมติดตามข้อมูลฝุ่นจัดทำสัญลักษณ์ เช่น ธงสีแดงหมายถึงห้ามออกไปในที่โล่งกลางแจ้ง เป็นต้น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า ขณะนี้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. หน่วยงานดำเนินการตามสภาวะปกติ จึงต้องมีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่น PM2.5 แบบสมาร์ทไฮบริดโซล่าเซลล์จนกว่าสถาณการณ์ด้านฝุ่นละอองจะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ให้ระมัดระวังป้องกันตัวเอง หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น การออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปในที่โล่งแจ้ง ถ้ามีอาการไอบ่อย เจ็บหน้าอก ควรไปพบแพทย์ ไม่ควรรับประทานยาแก้แพ้

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191005082756182