กรีนพีซ คาดปี 2593 ทั่วโลกจะเจอวิกฤตขยะพลาสติก 1.2 หมื่นล้านตัน


กรีนพีซ คาดปี 2593 ทั่วโลกจะเจอวิกฤตขยะพลาสติก 1.2 หมื่นล้านตัน

5 ตุลาคม 2562

 

จากรายงาน “Throwing Away the Future: How Companies Still Have It Wrong on Plastic Pollution “Solutions,” ของกรีนพีซ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเผยว่าสิ้นปี 2562 การผลิตและการเผาพลาสติกทั่วโลกจะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 189 โรง ขณะที่ภายในปี 2593 มีการประเมินว่าวิกฤตขยะพลาสติกมากถึง 1.2 หมื่นล้านตัน ปนเปื้อนในธรรมชาติ รายงานดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคหันมาตั้งคำถามต่อวิธีการแก้ปัญหาของบรรดาบริษัทข้ามชาติที่นำมาใช้รับมือวิกฤตมลพิษพลาสติก เช่น การหันมาใช้กระดาษ พลาสติกชีวภาพ หรือ การรีไซเคิลวัสดุ แต่กลับไม่ได้ช่วยทำให้เราห่างไกลจากการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งแม้แต่น้อย อีกทั้งยังหันเหความสนใจของผู้คนไปจากระบบที่เป็นประโยชน์มากกว่า อย่างการเติมและการใช้ซ้ำ (Refill and Reuse) Ivy Schlegel ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการวิจัยของกรีนพีซ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้กล่าวว่าแม้จะมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความเสียหายจากขยะพลาสติก ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน แต่กลับมีการคาดการณ์ว่าการผลิตพลาสติกจะยังคงขยายเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า “แม้บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคหลายราย ต่างออกมาส่งสัญญาณแสดงเจตนารมณ์ ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิล, นำกลับมาใช้ซ้ำ, ย่อยสลายได้ หรือทำจากวัสดุรีไซเคิลมากขึ้น พร้อมกับมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าเพิ่มการผลิตสินค้าที่บรรจุห่อหุ้มอยู่ในพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือสิ่งที่ย่อยสลายได้จากวัสดุอื่นมากขึ้น รวมถึงลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลเชิงเคมี” แต่สิ่งเหล่านี้กลับเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้ผู้บริโภคยังคงยึดติดกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกต่อไป บรรดาบริษัทต่างปกปิดผลกระทบที่แท้จริงของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ ภายใต้ศัพท์เทคนิคทางการตลาดที่น่าสับสน ภาษาสื่อสารที่ข้องแวะกับคำว่า “ความยั่งยืน” และพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม โดยหวังให้ผู้บริโภคทั้งหลายหลับหูหลับตาเชื่อในคำมั่นสัญญาลวงที่พลาสติกจะได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น ขณะที่ Graham Forbes หัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติกระดับโลก (Global Project Leader) ของกรีนพีซ ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวเสริมว่า สืบเนื่องจากความวิตกกังวลของสาธารณชนที่มีต่อวิกฤตมลพิษพลาสติกทั่วโลก เรากำลังเป็นประจักษ์พยานของบรรดาบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ ที่พยายามดิ้นรนว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยใช้วิธีแก้ปัญหาหลอกๆ เพื่อเป็นข้ออ้างให้กับพฤติกรรมเสพติดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งของตนต่อไป “การหันไปใช้พลาสติกชีวภาพ, กระดาษ, บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100%, การเผา และการรีไซเคิลเชิงเคมี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการรับประกันว่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงมากขึ้น และผู้บริโภคจำเป็นต้องระมัดระวังบรรดากลุ่มนักเคลื่อนไหวที่มีชื่อสวยหรูเพื่อให้โลกยังคงพึ่งพาการใช้พลาสติกต่อไป เช่น พันธมิตรเพื่อยุติขยะพลาสติก (Alliance to End Plastic Waste) ที่สนับสนุนโดยบริษัทน้ำมัน ผู้ผลิตพลาสติก และบริษัทข้ามชาติทั้งหลาย”

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/849722